Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

12 grudnia 2019: Seminarium badawcze - Michał Białek (Akademia Leona Koźmińskiego) - Intuicyjny utylitaryzm: Model hybrydowy sądów moralnych

12 grudnia 2019: Seminarium badawcze - Michał Białek (Akademia Leona Koźmińskiego) - Intuicyjny utylitaryzm: Model hybrydowy sądów moralnych

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza na seminarium badawcze w ramach projektu BIOUNCERTAINTY. Wykład pt. „Intuicyjny utylitaryzm: Model hybrydowy sądów moralnych” wygłosi dr Michał Białek z Akademii Leona Koźmińskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 12 grudnia 2019 r. o godz. 17.30 w Instytucie Filozofii UJ (sala 25).

Dr Michał Białek pracuje na Wydziale Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego badania skupiają się na stronniczości w poznaniu, jej roli w osądach moralnych, rozumowaniu i wyborach.

 

Abstrakt: W tym wystąpieniu analizuję procesy poznawcze odpowiedzialne za tworzenie sądów moralnych. Argumentuję, że sądy moralne, zarówno te oparte o uniwersalne, sztywne zasady (tzw. sądy deontologiczne), jak i te elastyczne, ważące koszt i zyski każdej decyzji (tzw. sądy utylitarystyczne), mają charakter intuicji.  W oparciu o szereg eksperymentów pokazuję, że ludzie zawsze, gdy podejmują sąd moralny są wewnętrznie skonfliktowani. Zaangażowanie wyższego rzędu procesów poznawczych wymagane jest tylko wtedy, gdy konflikt jest zbyt silny, by go zignorować. Gdy tak się dzieje, refleksja częściej promuje sądy utylitarystyczne.
Całość tych argumentów połączyłem w model hybrydowy sądów moralnych, i przeciwstawiony jest klasycznemu już dwusystemowemu modelowi Joshuy Greena.

Polecamy również
28 stycznia 2021: Seminarium badawcze online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
28 stycznia 2021: Seminarium badawcze online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
22 kwietnia 2021: Seminarium badawcze online - Christian Tarsney (Uniwersytet Oksfordzki): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
22 kwietnia 2021: Seminarium badawcze online - Christian Tarsney (Uniwersytet Oksfordzki): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
11 marca 2021: Seminarium badawcze online - Michał Klincewicz (Uniwersytet w Tilburgu / Uniwersytet Jagielloński): Consequences of unexplainable machine learning for the notions of a trusted doctor and patient autonomy
11 marca 2021: Seminarium badawcze online - Michał Klincewicz (Uniwersytet w Tilburgu / Uniwersytet Jagielloński): Consequences of unexplainable machine learning for the notions of a trusted doctor and patient autonomy