Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy termin składania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY

Nowy termin składania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY

W związku z realizacją projektu "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions" (BIOUNCERTAINTY), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosił konkurs na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii. Nowy termin składania aplikacji to 31 maja 2020r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności, filozofia nauki itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
co najmniej jedna publikacja (zaakceptowana do druku lub opublikowana) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,
zdolności organizacyjne, samodzielność badawcza, odpowiedzialność, punktualność,
znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).

Pytania dotyczące konkursu:
- dotyczące kwestii formalnych: Katarzyna Kubica-Oroń (CAWP) - katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl; +48 12 663 30 08. 
- dotyczące kwestii merytorycznych: Tomasz Żuradzki (kierownik projektu) - t.zuradzki@uj.edu.pl​

Kandydaci przystępujący do konkursu mogą złożyć dokumenty w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ, ul. Czapskich 4, pok. 118, 31-110 Kraków, lub przesłać na adres incet@uj.edu.pl .

 

Więcej informacji tutaj.

Polecamy również
28 stycznia 2021: Seminarium badawcze online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
28 stycznia 2021: Seminarium badawcze online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
22 kwietnia 2021: Seminarium badawcze online - Christian Tarsney (Uniwersytet Oksfordzki): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
22 kwietnia 2021: Seminarium badawcze online - Christian Tarsney (Uniwersytet Oksfordzki): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
11 marca 2021: Seminarium badawcze online - Michał Klincewicz (Uniwersytet w Tilburgu / Uniwersytet Jagielloński): Consequences of unexplainable machine learning for the notions of a trusted doctor and patient autonomy
11 marca 2021: Seminarium badawcze online - Michał Klincewicz (Uniwersytet w Tilburgu / Uniwersytet Jagielloński): Consequences of unexplainable machine learning for the notions of a trusted doctor and patient autonomy