Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2020

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2020

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” po raz trzeci przyzna Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce” dla autora pracy z zakresu filozofii praktycznej. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe w języku polskim lub angielskim autorstwa pracownika naukowego lub doktoranta afiliowanego w polskiej jednostce naukowej opublikowane w czasopiśmie lub w książce w roku kalendarzowym 2019, można też zgłaszać całe książki. Termin zgłaszania prac: 20 maja.

Zgłaszane prace powinny dotyczyć filozofii praktycznej, czyli np. filozoficznych lub etycznych problemów związanych z prawem, medycyną, ekonomią, badaniami naukowymi. Prace mogą wiązać się z następującymi przykładowymi tematami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego, prywatność, bezpieczeństwo, tworzenie regulacji prawnych, konflikty zbrojne. W szczególności zależy nam na pracach, które wnoszą twórczy wkład we współczesne dyskusje z zakresu filozofii praktycznej i zostały opublikowane przez wiodące krajowe lub międzynarodowe czasopisma lub wydawnictwa.

* Kryteria oceny: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej.

* Przy ustalaniu daty wydania liczy się data tomu/numeru/rocznika czasopisma lub data podana na stronie tytułowej książki, można też przesyłać prace, które w roku 2019 ukazały się w internecie z przypisanym numerem DOI (np. w trybie Early View lub Online First).

* W pracy powinna być podana afiliacja w polskiej instytucji naukowej (w przypadku prac wieloautorskich wymóg ten dotyczy co najmniej autora korespondencyjnego).

* Nagrodę przyznaje: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) – wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”.

* W skład jury wchodzą kierownik INCET i przewodniczący kolegium INCET. Jury może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych i nie musi uzasadniać swojego wyboru.

* Wysokość Nagrody Naukowej FwP w roku 2020 wynosi 5 000 zł brutto (w razie przyznania Nagrody dla pracy, która ma więcej niż jednego autora, Nagroda zostanie podzielona zgodnie z wkładem pracy w dany tekst wedle deklaracji autorów).

* Termin zgłaszania prac: 20 maja 2020 roku. Można zgłaszać prace własne lub prace innych autorów.

* Ogłoszenie wyników: czerwiec 2020 r.

* Laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie swojej pracy w skróconej popularnonaukowej wersji, która zostanie opublikowana na łamach czasopisma „Filozofia w Praktyce”, a także o wygłoszenie wykładu  (o ile to będzie możliwe) przedstawiającego jej główne tezy w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w Krakowie w październiku 2020 r. (koszt dojazdu i zakwaterowania pokryje INCET).

* W roku 2020 Nagroda jest finansowana przez Instytut Filozofii UJ oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.

* Zgłoszenia, oraz ewentualne pytania, proszę przesyłać na adres: fwp@uj.edu.pl. Rekomendowaną pracę proszę przesłać w załączniku, a jeśli to nie jest możliwe, to pocztą tradycyjną na adres INCET.

Polecamy również
28 stycznia 2021: Seminarium badawcze online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
28 stycznia 2021: Seminarium badawcze online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
22 kwietnia 2021: Seminarium badawcze online - Christian Tarsney (Uniwersytet Oksfordzki): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
22 kwietnia 2021: Seminarium badawcze online - Christian Tarsney (Uniwersytet Oksfordzki): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
11 marca 2021: Seminarium badawcze online - Michał Klincewicz (Uniwersytet w Tilburgu / Uniwersytet Jagielloński): Consequences of unexplainable machine learning for the notions of a trusted doctor and patient autonomy
11 marca 2021: Seminarium badawcze online - Michał Klincewicz (Uniwersytet w Tilburgu / Uniwersytet Jagielloński): Consequences of unexplainable machine learning for the notions of a trusted doctor and patient autonomy