Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Follow us:

Web Content Display Web Content Display

Oferta pracy dla studentek i studentów w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w projekcie ERC

W związku z realizacją projektu pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions (BIOUNCERTAINTY), który jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza studentki i studentów I lub II stopnia filozofii, kognitywistyki lub etyki, studiujących w Instytucie Filozofii […]

W związku z realizacją projektu pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions (BIOUNCERTAINTY), który jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza studentki i studentów I lub II stopnia filozofii, kognitywistyki lub etyki, studiujących w Instytucie Filozofii UJ, do ubiegania się o pracę. Do zadań osoby zatrudnionej w projekcie będzie należała pomoc m.in. w wyszukiwaniu materiałów naukowych, organizowaniu wydarzeń naukowych lub popularnonaukowych, upowszechnianiu informacji o projekcie (w tym prowadzeniu stron internetowych związanych z realizacją projektu), administrowaniu projektem.

Wymagania:

– zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, filozofia polityczna, psychologia moralności itp.),
– gotowość do poszerzania swojej wiedzy, także poza tematy filozoficzne,
– zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, otwartość, pomysłowość,
– zdolność precyzyjnego wyrażania poglądów w mowie i piśmie,
– znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym poprawną i dokładną komunikację pisemną i ustną na tematy administracyjno-organizacyjne.

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę: ok. 3100 zł brutto miesięcznie w przypadku 1/2 etatu lub 1550 zł brutto miesięcznie w przypadku 1/4 etatu,
– pierwsza umowa będzie zawarta począwszy od 1 lutego 2019 r. na semestr z możliwością przedłużenia na kolejne semestry,
– praca w przyjaznej atmosferze w elastycznych godzinach, uwzględniająca priorytety związane ze studiowaniem i/lub pisaniem pracy magisterskiej,
– zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2018 r. na adres t.zuradzki@uj.edu.pl (w tytule e-maila proszę napisać: ERC – praca dla studenta), w załączniku proszę przesłać:

1) Krótki list motywacyjny opisujący własne zainteresowania naukowe i wyjaśniający motywację do pracy w tym projekcie (w liście można wymienić ew. dokonania naukowe lub organizacyjne, np. publikacje, wystąpienia na konferencjach studenckich, przynależność do kół studenckich  itp.), nie więcej niż 2 strony A4.
2) Średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (nie dotyczy osób na I roku studiów I stopnia).
3) Esej o tematyce filozoficznej (może to być esej zaliczeniowy na jakieś zajęcia).
4) Skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego (lub skan wpisu do indeksu poświadczającego zdanie uniwersyteckiego egzaminu językowego na określonym poziomie).
W listopadzie lub grudniu 2018 r. z wybranymi kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne (w języku polskim).

Streszczenie projektu dostępne jest tu:

 
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”:
http://filozofiawpraktyce.pl/

Projekt pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions (BIOUNCERTAINTY) jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018. Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Żuradzki.

Logo UE & ERC

Recommended
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">Oferta pracy dla studentek i studentów w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w projekcie ERC</Title></root>
Oferta pracy dla studentek i studentów w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w projekcie ERC
28th January 2021: Research seminar online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
28th January 2021: Research seminar online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
Call for papers: Synthese Topical Collection 'Evidence in law and ethics'
Call for papers: Synthese Topical Collection 'Evidence in law and ethics'
22nd April 2021: Research seminar online - Christian Tarsney (University of Oxford): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
22nd April 2021: Research seminar online - Christian Tarsney (University of Oxford): Non-Additive Axiologies in Large Worlds