Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Follow us:

Web Content Display Web Content Display

28-30 November 2019: conference “Protection of data in scientific research”

28-30 November 2019: conference “Protection of data in scientific research”

The Department of Professional Ethics at the Institute of Philosophy UJ, in collaboration with Interdisciplinary Center for Ethics UJ and the Polish Bioethics Society, are organizing a conference entitled “Protection of data in scientific research”. The aim of the conference is to discuss the complex problems of the right to privacy and the right for personal data protection faced by researchers in different disciplines of science.

PROGRAM

The working language of the conference will be Polish.

28 listopada 2019 (Collegium Maius, Libraria)

14.55-15.05 – rejestracja uczestników konferencji

15.05-15.15 – otwarcie konferencji

15.15-16.00 – prof. dr hab. Jerzy Brzeziński „Badania eksperymentalne w psychologii: standardy etyczne versus standardy metodologiczne”

16.00-16.45 – prof. dr hab. prof. Tomasz Grzyb „Dylematy ulicznego psychologa. Ochrona danych osobowych uczestników badania w warunkach eksperymentu terenowego”

16.45-17.30 – dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ „Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych w konsorcjach: przypadek sieci SkuldNet poświęconej badaniom neuronalnej architektury świadomości”

17.30-18.15 – dyskusja

18.15-18.30 – przerwa kawowa

18.30-19.15 – Antoni Sułek „Dylematy badacza społecznego związane z respektowaniem autonomii i prywatności ludzi i zbiorowości”

19.15-20.00 – dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ „Dylematy ochrony prywatności osób chorych psychicznie uczestniczących w badaniach naukowych”

20.00-20.30 - dyskusja

 

29 listopada 2019 (Collegium Maius, sala im. Michała Bobrzyńskiego)

10.25-10.30 – otwarcie drugiego dnia konferencji

10.30-11.15 – prof. dr hab. n. med. Michał Witt „Czy dane genetyczne da się zabezpieczyć?”

11.15-12.00 – dr hab. Jakub Pawlikowski „Ochrona danych w podmiotach biobankujących ludzki materiał biologiczny dla celów badań naukowych”

12.00-12.45 – dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM „Dopuszczalność prowadzenia badań naukowych na ludzkim materiale biologicznym pochodzącym z amputowanych kończyn osób żyjących oraz ze zwłok”

12.45-13.30 – dyskusja

13.30-15.30 – Walne Zgromadzenie PTB

15.30-17.00 – przerwa obiadowa

17.00-17.45 – dr hab. n. med. Joanna Didkowska (tytuł wystąpienia zostanie uzupełniony w późniejszym terminie)

17.45-18.30 – dr n. med. Piotr Iwanowski „Badania kliniczne leków – dostęp do informacji, dostęp do danych”

18.30-19.00 – dyskusja

19.45 – uroczysty bankiet

 

30 listopada 2019 r. (Collegium Maius, sala im. Michała Bobrzyńskiego)

10.25-10.30 – otwarcie trzeciego dnia konferencji

10.30-11.15 – prof. dr hab. Wojciech Załuski „Prawo do prywatności: ujęcia krytyczne”

11.15-12.00 – dr hab. Maria Boratyńska „Poufność danych zdrowotnych pacjentów o ograniczonej bądź wyłączonej kompetencji decyzyjnej”

12.00-12.30 – dyskusja

12.30-12.45 – przerwa kawowa

12.45-13.30 – dr Dorota Krekora-Zając „Wtórne wykorzystanie danych osobowych przez biobanki”

13.30-14.15 – dr hab. Wojciech Cyrul „Prawne aspekty ochrony danych w badaniach klinicznych”

14.15 - 15.00 - dyskusja

Download files
docx
Detailed description of the scope of the conference [PL]