Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

INCET logo

Web Content Display Web Content Display

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

19th of January 2023 – Karolina Wiśniowska – Wpływ populizmu bioetycznego na dopuszczalność przerywania ciąży w Polsce w latach 2015-2022

19th of January 2023 – Karolina Wiśniowska – Wpływ populizmu bioetycznego na dopuszczalność przerywania ciąży w Polsce w latach 2015-2022

We have the pleasure to invite you to another research seminar in the ‘BIOUNCERTAINTY’ research project. This week Karolina Wiśniowska will give a talk: "Wpływ populizmu bioetycznego na dopuszczalność przerywania ciąży w Polsce w latach 2015-2022". The seminar will be held in Polish and will take place on Thursday 17th of January at 5:30 p.m. in the room 25 on Grodzka Street and via MS Teams.

Abstract

[The seminar will be held in Polish]
 
Gideon Lasco definiuje medyczny populizm jako styl polityczny, który upraszcza i spektakularyzuje kryzysy zdrowotne, jednocześnie tworząc podziały między „ludem” a zakaźnymi lub niebezpiecznymi „innymi”. Z tego rodzaju populizmem wiąże się zjawisko paniki moralnej, które polega na przejęciu narracji nad kryzysem przez emocjonalne i często niewspółmierne wypowiedzi populistów wymierzone przeciwko technokratycznej reakcji ekspertów oraz instytucji. Analizy wykorzystania populizmu w zarządzaniu obszarem zdrowia publicznego stanowią cenny wkład w badania nad populizmem, a także spojrzenie poszerzające zakres współczesnej refleksji bioetycznej. W moim wystąpieniu proponuję uwzględnienie szerszego kontekstu medycznego populizmu - populizmu bioetycznego. Populizm bioetyczny, w przeciwieństwie do medycznego, nie wymaga wystąpienia realnego kryzysu zdrowotnego. Aby został wykorzystany, nie musimy mieć do czynienia z nagłą i dramatyczną sytuacją. Pod tym względem, populizm bioetyczny jest o wiele bardziej elastycznym narzędziem w rękach populistów, ponieważ narzucony przez nich temat i retoryka może być używany w debacie publicznej w różnych okolicznościach jako zawsze aktualny. Populizm bioetyczny często odwołuje się do sporu w zakresie wartości, nie tylko w zakresie faktów. Zjawisko to istotnie różni się od debaty bioetycznej. Odmienna jest retoryka oraz cel populistów. W retoryce tej posługują się wizją klarownego, manichejskiego podziału na „dobro” i „zło”, odwołując się przede wszystkim do emocjonalnych i umoralniających obrazów. Zaognienie debaty jest nie tylko nieuniknione, ale również oczekiwane, gdyż populistom nie zależy na osiągnięciu celu w zakresie wprowadzenia pożądanej zmiany prawnej czy nawet kulturowej. Prawdziwym celem jest utrzymywanie i stałe podsycanie konfliktu, wręcz do punktu, w którym osoba prezentująca odmienny pogląd ma stracić w oczach społeczeństwa moralną legitymację do bycia jego częścią. W moim wystąpieniu przedstawię wpływ zjawiska populizmu bioetycznego na debatę oraz zmiany prawne dotyczące prawa do przerywania ciąży w Polsce w latach 2015-2022.
 

Link to MS Teams meeting