Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania

Staż w Tilburg Center for Logic, Ethics, and Philosophy of Science w semestrze zimowym 2017-18 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Uwertura 1, który organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) na podstawie programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees, nr projektu: 2017/24/U/HS1/00084; laureat: dr Tomasz Żuradzki. Rezultatem stażu było przygotowanie projektu BIOUNCERTAINTY.

Loco: Narodowe Centrum NaukiLogo: European Research Council

Polecamy również
Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań
Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań
Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej
Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej
Problemy i kazusy z etyki medycznej
Problemy i kazusy z etyki medycznej
Badania w naukach biomedycznych – spory o moralny status ich przedmiotów
Badania w naukach biomedycznych – spory o moralny status ich przedmiotów