Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii

W związku z realizacją projektu "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions" (BIOUNCERTAINTY) finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego,
  • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, psychologia moralności, filozofia nauki itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, punktualność,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego.

Pytania dotyczące konkursu:
- dotyczące kwestii formalnych: Magdalena Obłoza (CAWP) - magdalena.obloza@uj.edu.pl; +48 12 663 30 08. 
- dotyczące kwestii merytorycznych: Tomasz Żuradzki (kierownik projektu) - t.zuradzki@uj.edu.pl​

Informacja o projekcie BIOUNCERTAINTY.

Informacja o konkursie w BIP.

Termin rozpoczęcia konkursu: 19 lipca 2019

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 18 sierpnia 2019.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o konkursie - asystent [EN]
pdf
Informacja o konkursie - asystent [PL]
Polecamy również
Logo uj

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (INCET)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'> BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ