Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii

W związku z realizacją projektu "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions" (BIOUNCERTAINTY) finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego,
  • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, psychologia moralności, filozofia nauki itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, punktualność,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego.

Pytania dotyczące konkursu:
- dotyczące kwestii formalnych: Magdalena Obłoza (CAWP) - magdalena.obloza@uj.edu.pl; +48 12 663 30 08. 
- dotyczące kwestii merytorycznych: Tomasz Żuradzki (kierownik projektu) - t.zuradzki@uj.edu.pl​

Informacja o projekcie BIOUNCERTAINTY.

Informacja o konkursie w BIP.

Termin rozpoczęcia konkursu: 19 lipca 2019

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 18 sierpnia 2019.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o konkursie - asystent [EN]
pdf
Informacja o konkursie - asystent [PL]
Polecamy również
[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ  (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)
[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)