Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

12 grudnia 2019: Seminarium badawcze - Michał Białek (Akademia Leona Koźmińskiego) - Intuicyjny utylitaryzm: Model hybrydowy sądów moralnych

12 grudnia 2019: Seminarium badawcze - Michał Białek (Akademia Leona Koźmińskiego) - Intuicyjny utylitaryzm: Model hybrydowy sądów moralnych

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza na seminarium badawcze w ramach projektu BIOUNCERTAINTY. Wykład pt. „Intuicyjny utylitaryzm: Model hybrydowy sądów moralnych” wygłosi dr Michał Białek z Akademii Leona Koźmińskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 12 grudnia 2019 r. o godz. 17.30 w Instytucie Filozofii UJ (sala 25).

Dr Michał Białek pracuje na Wydziale Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego badania skupiają się na stronniczości w poznaniu, jej roli w osądach moralnych, rozumowaniu i wyborach.

 

Abstrakt: W tym wystąpieniu analizuję procesy poznawcze odpowiedzialne za tworzenie sądów moralnych. Argumentuję, że sądy moralne, zarówno te oparte o uniwersalne, sztywne zasady (tzw. sądy deontologiczne), jak i te elastyczne, ważące koszt i zyski każdej decyzji (tzw. sądy utylitarystyczne), mają charakter intuicji.  W oparciu o szereg eksperymentów pokazuję, że ludzie zawsze, gdy podejmują sąd moralny są wewnętrznie skonfliktowani. Zaangażowanie wyższego rzędu procesów poznawczych wymagane jest tylko wtedy, gdy konflikt jest zbyt silny, by go zignorować. Gdy tak się dzieje, refleksja częściej promuje sądy utylitarystyczne.
Całość tych argumentów połączyłem w model hybrydowy sądów moralnych, i przeciwstawiony jest klasycznemu już dwusystemowemu modelowi Joshuy Greena.

Polecamy również
Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019/20
Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019/20
Co filozofowie i badacze społeczni mówią o koronawirusie?
Co filozofowie i badacze społeczni mówią o koronawirusie?
Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
26 listopada 2020: Seminarium badawcze online - Przemysław Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński): Personality and authenticity in light of the memory-modifying potential of optogenetics
26 listopada 2020: Seminarium badawcze online - Przemysław Zawadzki (Uniwersytet Jagielloński): Personality and authenticity in light of the memory-modifying potential of optogenetics