Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych/w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii. Termin składania dokumentów: 31.07.2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,

przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego,

autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu opublikowanego w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,

zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu <span lang='en'>BIOUNCERTAINTY</span> (nr. 805498),

wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, punktualność, znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).


Więcej informacji:

BIP UJ [PL]
 
Polecamy również
Logo uj

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (INCET)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'> BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'>BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ  (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)