Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'> BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

W związku z realizacją projektu "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions" (BIOUNCERTAINTY) finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
 • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności, filozofia nauki itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
 • co najmniej jedna publikacja (zaakceptowana do druku lub opublikowana) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność badawcza, odpowiedzialność, punktualność,
 • znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).

Terminy

Termin rozpoczęcia konkursu: 29 kwietnia 2021.

Termin składania zgłoszeń: 4 czerwca 2021.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.

Kontakt

 • Kwestie formalne: Katarzyna Żebrowska - katarzyna.zebrowska@uj.edu.pl 
 • Kwestie merytoryczne: Tomasz Żuradzki (kierownik projektu) - t.zuradzki@uj.edu.pl
 • Kandydaci przystępujący do konkursu mogą złożyć dokumenty w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ, ul. Czapskich 4, pok. 118, 31-110 Kraków, lub przesłać na adres incet@uj.edu.pl .

Dodatkowe informacje

Informacja o konkursie w Euraxess.

Informacja o konkursie w BIP.

 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

lub klikając w linki poniżej.

Pliki do pobrania
docx
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
docx
Kwestionariusz osobowy
docx
Oświadczenie o miejscu pracy
docx
Oświadczenie o własności intelektualnej
docx
Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Polecamy również
Logo uj

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (INCET)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'>BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)