Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2021

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce” 2021

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”, po raz trzeci przyzna Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce” dla autora pracy z zakresu filozofii praktycznej. Termin zgłaszania prac: 15 września 2021r.

Kto może wziąć udział?

Pracownicy naukowi i doktoranci afiliowani w polskiej jednostce naukowej. Od tej edycji konkursu preferowane są prace osób na wczesnym etapie kariery (doktoranci, osoby do 8 lat po doktoracie, przy czym limit ten może być wydłużony wedle reguł stosowanych przez NCN do stanowisk typu post-doc lub w innych ważnych przypadkach).

Jakie są wymagania dotyczące pracy?

 • Do konkursu można zgłaszać prace naukowe w języku polskim lub angielskim, opublikowane w czasopiśmie lub w książce w roku kalendarzowym 2019 lub 2020.
 • Zgłaszane prace powinny dotyczyć filozofii praktycznej, czyli np. filozoficznych lub etycznych problemów związanych z prawem, medycyną, ekonomią, badaniami naukowymi. Prace mogą wiązać się z następującymi przykładowymi tematami: opieka medyczna, zdrowie publiczne, racjonowanie świadczeń zdrowotnych, badania na ludziach, nowe odkrycia w naukach biologicznych i medycznych, ochrona środowiska naturalnego, prywatność, bezpieczeństwo, tworzenie regulacji prawnych, konflikty zbrojne. W szczególności zależy nam na pracach, które wnoszą twórczy wkład we współczesne dyskusje z zakresu filozofii praktycznej i zostały opublikowane przez wiodące krajowe lub międzynarodowe czasopisma lub wydawnictwa.
 • Kryteria oceny: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej.
 • Przy ustalaniu daty wydania liczy się data tomu/numeru/rocznika czasopisma, można też przesyłać prace, które w roku 2019 lub 2020 ukazały się w internecie z przypisanym numerem DOI (np. w trybie Early View lub Online First).
 • W pracy powinna być podana afiliacja w polskiej instytucji naukowej (w przypadku prac wieloautorskich wymóg ten dotyczy co najmniej autora korespondencyjnego).

Nagroda

 • Wysokość Nagrody Naukowej FwP w roku 2021 wynosi 5 000 zł brutto (w razie przyznania Nagrody dla pracy, która ma więcej niż jednego autora, Nagroda zostanie podzielona zgodnie z wkładem pracy w dany tekst wedle deklaracji autorów).
 • Nagrodę przyznaje: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) – wydawca czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”.
 • W skład jury wchodzą kierownik INCET i jeden z członków redakcji czasopisma Filozofia w Praktyce. Jury może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych i nie musi uzasadniać swojego wyboru.
 • W roku 2021 Nagroda jest finansowana przez Instytut Filozofii UJ oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.
 • Laureat Nagrody będzie poproszony o przedstawienie swojej pracy w skróconej popularnonaukowej wersji, która zostanie opublikowana na łamach czasopisma „Filozofia w Praktyce”, a także o wygłoszenie wykładu (o ile to będzie możliwe na żywo lub online) przedstawiającego jej główne tezy w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w Krakowie (koszt dojazdu i zakwaterowania pokryje INCET).

Terminy i adresy

 • Termin zgłaszania prac: 15 września 2021 roku. Można zgłaszać prace własne lub prace innych autorów.
 • Ogłoszenie wyników: na początku roku akademickiego 2021/22.
 • Zgłoszenia, oraz ewentualne pytania, proszę przesyłać na adres: fwp@uj.edu.pl. Rekomendowaną pracę proszę przesłać w załączniku, a jeśli to nie jest możliwe, to pocztą tradycyjną na adres INCET.
Polecamy również
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019/20
Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019/20
Piotr Bystranowski doktorem!
Piotr Bystranowski doktorem!
Nowy artykuł współautorstwa Piotra Bystranowskiego i Viliusa Dranseiki w Cognitive Science
Nowy artykuł współautorstwa Piotra Bystranowskiego i Viliusa Dranseiki w Cognitive Science