Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego

Podstawowe informacje

 • Grupa pracowników: administracyjnych,
 • Jednostka UJ (miejsce wkonywania pracy): Interdyscyplinarne Centrum Etyki,
 • Liczba etatów (uzupełnianie w przypadku gdy jest więcej niż 1 etat): 1,
 • Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (z możliwością zwiększenia do pełnego),
 • Planowany okres zatrudnienia: do końca stycznia 2024 z możliwością przedłużenia,
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od marca / kwietnia 2023,
 • Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagradzania UJ.

Wymagane kwalifikacje

 • wykształcenie: średnie

Umiejętności:

 • Biegła obsługa komputera,
 • Komunikatywność,
 • Dokładność,
 • Punktualność,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania 

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z obsługą projektów naukowych będzie dodatkowym atutem,
 • Chęć nabycia nowych umiejętności (np. obsługa programów SAP EZD) niezbędnych do wypełnienia obowiązków administracyjnych,
 • Możliwość łączenia pracy ze studiowaniem lub byciem uczestnikiem studiów doktoranckich!

Zakres obowiązków / opis zadań

Obsługa administracyjno-finansowa projektów naukowych:

 • Koordynacja procesu zatrudniania pracowników,
 • Nadzorowanie obiegu dokumentów projektowych,
 • Asystowanie pracownikom projektowym w czynnościach administracyjnych w trakcie zatrudnienia,
 • Koordynacja administracyjnej obsługi projektów,
 • Pomoc w raportowaniu wyników projektów,
 • Dokonywanie zamówień towarów i usług,
 • Obsługa finansowa projektów,
 • Komunikacja wewnątrz uniwersytetu i poza nim w celu zapewnienia kompleksowej obsługi projektów,
 • Pomoc w upowszechnianiu informacji o projektach i promowaniu badań naukowych, m.in. poprzez uzupełnianie informacji na stronach projektów,
 • Pomoc w organizacji wydarzeń w ramach projektów.

Oferujemy

 • Praca w międzynarodowym zespole badawczym,
 • Praca w przyjaznej atmosferze w elastycznych godzinach, uwzględniająca priorytety związane ze studiowaniem i/lub pisaniem pracy licencjackiej lub magisterskiej,
 • Możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do koordynacji projektów naukowych w trakcie zatrudnienia,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • Benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

 • CV,
 • List motywacyjny (nie więcej niż 1 strona A4),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Druki oświadczeń można pobrać na stronie Centrum Spraw Osobowych

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: incet@uj.edu.pl.

Termin składania zgłoszeń: 31 stycznia 2023

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane pocztą elektroniczną.

Dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: incet@uj.edu.pl

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie promuje współpracę i dba o dobrą atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu. Realizuje strategię wynikającą z The Human Resources Strategy for Researchers tworząc stabilne warunki zatrudnienia i rozwój kariery naukowej, czego efektem jest przyznanie przez Komisję Europejską wyróżnienia HR Excellence in Research

Polecamy również
[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'> BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'>BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii

[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii