Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

COVID-19 – DYSKUSJE ETYCZNE

Kryzys związany z Covid-19 jest silnym wstrząsem dla światowej ochrony zdrowia, lecz także dla normatywnej świadomości związanej ze zdrowiem. Pandemia nasuwa pilne problemy natury technicznej – co zrobić, aby jak najszybciej zbliżyć się do celów, do których bez wątpienia powinniśmy dążyć (na przykład zahamować rozprzestrzenianie się groźnego wirusa), ale budzi też (nieraz faktycznie uśpione) pytania o charakterze bardziej zasadniczym: do jakich celów rzeczywiście powinniśmy dążyć i jakich środków wolno nam używać w zbliżaniu się do nich.

Nowo otwarta strona, założona przez Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, ma ułatwiać prowadzenie szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji wokół takich "zbudzonych" normatywnych kwestii. Pierwsza z organizowanych przez nas debat dotyczy intensywnej terapii oraz potrzeby sformułowania wytycznych jej racjonowania w warunkach dramatycznego kryzysu zdrowia publicznego. Zamieszczamy już kilka pierwszych wypowiedzi na ten temat i zapraszamy do nadsyłania kolejnych.

Zainteresowane osoby mogą przekazywać swoje głosy w postaci załączników do przesyłek e-mailowych skierowanych na adres etyka.zawodowa@uj.edu.pl (najlepiej w formacie word lub rtf). Przesłanie tekstu na ten adres traktujemy jako wyrażenie zgody na jego opublikowanie, a także na podanie zawartych w nim danych osobowych (nazwiska, ewentualnego tytułu naukowego oraz afiliacji). Prace wykonywane w związku z tą stroną są częściowo finansowane ze środków European Research Council (ERC) w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 (projekt BIOUNCERTAINTY nr 805498).

Włodzimierz Galewicz