Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Rewizja dominujących klasyfikacji medycznych procedur pomocy w śmierci

Rewizja dominujących klasyfikacji medycznych procedur pomocy w śmierci

W październiku 2022 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS, nr UMO-2021/43/O/HS1/02951; 1 października 2022- 30 września 2026, kierownik projektu: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ.

Głównym celem projektu jest opracowanie obszernego schematu pojęciowego dla klasyfikacji różnych procedur, które mogą zostać przeprowadzone, by przynieść bądź nieznacznie przyspieszyć śmierć pacjenta. Procedury te nazywamy pomocą w śmierci. W najszerszym znaczeniu zalicza się do nich: czynna dobrowolna eutanazja, wspomagane samobójstwo, oraz – co można uznać za kontrowersyjną klasyfikację – również terminalna sedacja, letalna analgezja, oraz przerywanie bądź powstrzymywanie się od leczenia ratującego życie. Ta robocza klasyfikacja od razu wskazuje na główną filozoficzną hipotezę tego projektu: uznajemy w nim, że nie ma znaczącej moralnej różnicy pomiędzy tymi wszystkimi procedurami, jeśli są one dokonywane jako wyraz woli pacjenta. Głównym celem doktoranta, który zostanie zatrudniony w ramach projektu, będzie sprawdzenie tej hipotezy, oraz, w razie potrzeby, jej rozwinięcie. Projekt ma na celu przedstawienie dokładnej analizy krytycznej filozoficznych fundamentów różnych rozwiązań prawnych w kwestii pomocy w śmierci. Będzie to pierwszy projekt, który w tak systematyczny sposób dążyć będzie do odkrycia filozoficznych presupozycji obecnych regulacji pomocy w śmierci.