Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Rewizja dominujących klasyfikacji medycznych procedur pomocy w śmierci

Rewizja dominujących klasyfikacji medycznych procedur pomocy w śmierci

W październiku 2022 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS, nr UMO-2021/43/O/HS1/02951; 1 października 2022- 30 września 2026, kierownik projektu: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ. Wykonawca (doktorant): mgr Maciej Piwowarski.

 

 

Głównym celem projektu jest opracowanie obszernego schematu pojęciowego dla klasyfikacji różnych procedur, które mogą zostać przeprowadzone, by przynieść bądź nieznacznie przyspieszyć śmierć pacjenta. Procedury te nazywamy pomocą w śmierci. W najszerszym znaczeniu zalicza się do nich: czynna dobrowolna eutanazja, wspomagane samobójstwo, oraz – co można uznać za kontrowersyjną klasyfikację – również terminalna sedacja, letalna analgezja, oraz przerywanie bądź powstrzymywanie się od leczenia ratującego życie. Ta robocza klasyfikacja od razu wskazuje na główną filozoficzną hipotezę tego projektu: uznajemy w nim, że nie ma znaczącej moralnej różnicy pomiędzy tymi wszystkimi procedurami, jeśli są one dokonywane jako wyraz woli pacjenta. Głównym celem doktoranta, który zostanie zatrudniony w ramach projektu, będzie sprawdzenie tej hipotezy, oraz, w razie potrzeby, jej rozwinięcie. Projekt ma na celu przedstawienie dokładnej analizy krytycznej filozoficznych fundamentów różnych rozwiązań prawnych w kwestii pomocy w śmierci. Będzie to pierwszy projekt, który w tak systematyczny sposób dążyć będzie do odkrycia filozoficznych presupozycji obecnych regulacji pomocy w śmierci.