Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty w toku

Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros”

Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros”

Projekt edytorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Umiędzynarodowienie 3.b. w latach 2016-2021, nr 0177/NPRH4/H3b/83/2016, koordynator: Tomasz Żuradzki.
więcej o Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros”
Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne (BIOUNCERTAINTY)

Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne (BIOUNCERTAINTY)

więcej o Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne (BIOUNCERTAINTY)
Filozofia w Praktyce

Filozofia w Praktyce

Dla wielu ludzi filozofia to śmiertelnie nudna dyscyplina uprawiana przez oderwanych od rzeczywistości szaleńców, którzy często zadają niestosowne do okoliczności pytania. Głównym celem czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” jest obalenie tego stereotypowego wizerunku i pokazanie, że filozofia to fascynująca, żywa i atrakcyjna dyscyplina, zaś od rozstrzygnięć filozoficznych zależą zarówno stanowiska zajmowane w najbardziej kontrowersyjnych sporach współczesnych, jak i decyzje publiczne o olbrzymim znaczeniu finansowym. Popularyzujemy problemy filozoficzne związane przede wszystkim z następującymi zagadnieniami: 1) nowe odkrycia w naukach biomedycznych; 2) medycyna i zdrowie; 3) konflikty zbrojne; 4) ekologia.
więcej o Filozofia w Praktyce
„Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu; nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate”

„Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu; nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate”

Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Uniwersalia 2.2; nr 22H 18 0212 87; 20 marca 2020 - 19 marca 2022. Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz
więcej o „Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu; nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate”