Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej

Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Rozwój 2.b. latach 2016-2019, nr 0068/NPRH4/H2b/83/2016, kierownik: dr Tomasz Żuradzki, główni wykonawcy: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska oraz prof. dr hab. Wojciech Załuski.

 

Popularnonaukowe streszczenie projektu

Większość ludzi chętniej pomaga osobom zidentyfikowanym niż tzw. osobom statystycznym. Głównym celem tego dwuletniego interdyscyplinarnego projektu badawczego jest analiza mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża skłonności do faworyzowania osób zidentyfikowanych oraz przeanalizowanie wpływu tej preferencji na osądy moralne i regulacje prawne. Podczas realizacji projektu, w którym wykonawcami merytorycznymi będą zarówno humaniści (filozofowie), jak i reprezentanci nauk społecznych (psycholodzy i prawnicy). Planujemy: 1) zaproponować nowe metody prowadzenia badań na pograniczu trzech dyscyplin (filozofia, psychologia, prawo); 2) przeprowadzić nowe eksperymenty dotyczące efektu zidentyfikowania; 3) opracować nowatorskie sposoby wykorzystania rezultatów empirycznych badań psychologicznych w filozofii i normatywnych naukach społecznych (np. prawo, ekonomia).


Wybrane publikacje

Bystranowski, P., Janik, B., Próchnicki, M. et al. (2021). Do Formalist Judges Abide By Their Abstract Principles? A Two-Country Study in Adjudication. International Journal for the Semiotics of Law. DOI: https://doi.org/10.1007/s11196-021-09846-6

P. Nowak (forthcoming), Moral and Biological Concept of Death: Which One is Too Nebulous? Journal of Medicine and Philosophy

J.K. Malinowska (2021), Can I Feel Your Pain? The Biological and Socio-Cognitive Factors Shaping People’s Empathy with Social Robots, International Journal of Social Robotics 

M. Juzaszek (2020), Tort Liability without Taking Responsibility: A Challenge to David Enoch’s Idea of Taking Tort Liability, Revus 41 

M. Kossowska, E. Szumowska, P. Szwed, A. Czernatowicz-Kukuczka, A. Kruglanski (2020), Helping when the desire is low: Expectancy as a Booster, Motivation and Emotion

T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid-in-Dying for Psychiatric Patients, American Journal of Bioethics 10(19):54-56

T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Withdrawal Aversion as a Useful Heuristic for Critical Care Decisions, American Journal of Bioethics 19 (3): 36-38

T. Żuradzki (2018), The normative significance of identifiability, Ethics and Information Technology, 21 (4): 295–305

W. Ciszewski, T. Żuradzki (2018), Conscientious refusal of abortion in life-threatening emergency ​circumstances and contested judgments of conscience, American Journal of Bioethics 18 (7): 62-64

T. Żuradzki, K. Marchewka (2016), Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death, American Journal of Bioethics 16 (11): 35-37

J.K. Malinowska, T. Żuradzki (2017), The practical implications of the new metaphysics of race for a post-racial medicine: biomedical research methodology, institutional requirements, patient-physician relations,  „American Journal of Bioethics” 17 (9): 61-63

T. Żuradzki (2017), Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych, „Diametros” 51: 113-136

W. Załuski (2018), The Moral Status of Helping and the Identified Victim Effect, „Principia” 65

M. Kłusek (2018), The Identified Victim Effect – Utilitarian Analysis and Policy Recommendations, „Principia” 65

Sz. Osmola (2018), Promises to Unidentified Individuals, „Principia” 65


Tłumaczenia

B. Williams (2019), Racje wewnętrzne i zewnętrzne (przeł. Tomasz Żuradzki), "Roczniki Filozoficzne" 67 (1): 231-246
 

 

Wystąpienia

T. Żuradzki, Regulating scientific research under deep uncertainty: the case of ontologically ambiguous entities - Values in Medicine, Science, & Technology 2019, University of Texas at Dallas, May 23-25, 2019

T. Żuradzki, The normative significance of identifiability - Foundation Brocher, Geneve 25-27 June 2019

T. Żuradzki, The Axiology of the Cost-Benefit Analysis in Rescue Medicine – Values and Uncertainty, Lizbona, 6-7 grudnia 2018

T. Żuradzki, The identifiability effect in the allocation of health care resources – konferencja „The Value of Health. New Trends in Public Health and Health Equity Research” w Odense (Dania), 4-5 października 2018

P. Szwed, The role of motivational readiness in identified victim effect and its implications for public policymakers, Silver School of Social Work, New York University, 1 października 2018

M. Kossowska, Many faces of dogmatism, University of Maryland, Department of Psychology, 12 września 2018

T. Żuradzki, The conceptualization of vaccination refusals: between science denial and a violation of rational choice – The Hastings Center, Garrison (NY), 11 września 2018

M. Kłusek, Nudging for the Most Good – Comments on Effective Altruism and the Identifiability Effect – „15th Conference of the International Society for Utilitarian Studies”, Karlsruhe, 24-26 lipca 2018

T. Żuradzki, The normative significance of identifiability – „The 92nd Joint Session of the Aristotelian Society & the Mind Association”, Oksford, 4-6 lipca 2018

T. Żuradzki, The normative significance of the identifiability effect (poster) – the 44th Annual Meeting of the Society for Philosophy and Psychology, University of Michigan w Ann Arbor, 11-14 lipca 2018

E. Szumowska, The role of motivational readiness in identified victim effect (poster) – the 11th Anniversary Meeting of the Society for the Science of Motivation (SSM), San Francisco, 24 maja 2018

P. Nowak, Definicja śmierci a pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia – konferencja Problemy Definicyjne i Strategie Argumentacyjne w Filozoficznych i Bioetycznych Debatach nad Początkiem i Końcem Życia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, 16-17 marca 2018

A. Czernatowicz-Kukuczka, M. Kossowska, E. Szumowska, P. Szwed, The identifiability effect and motivational readiness theory – Winter Seminar on Social Cognition and Intergroup Relations w Poroninie, 2-4 marca 2018

T. Żuradzki, The conceptualization of vaccination refusals: between science denial and violation of rational choice – konferencja Issues in Medical Epistemology, Kolonia, 14-16 grudnia 2017

P. Bystranowski, References to the Kuhnian Philosophy of Science in Law and Economics Literature: A Critical Analysis – warsztaty MetaLawEcon: Law and Economics: Theoretical and Practical Dimensions of Interdisciplinarity w Helsinkach, 8-11 listopada 2017

T. Żuradzki, The normative significance of identifiability – wykład na zaproszenie w Tilburg Center for Logic, Ethics, and Philosophy of Science, 5 października 2017

E. Szumowska (Instytut Psychologii UJ), Rola gotowości motywacyjnej w kontekście ofiary zidentyfikowanej – XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Toruniu, 15-17 września 2017

Sz. Osmola, Is Justice Really Blind? The ‚Identifiable Victim Effect’ and Judicial Reasoning, XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Lisbon, 17-21 lipca 2017

P. Bystranowski, And what if the retributivist understanding of the “beyond a reasonable doubt” standard results from a cognitive bias? – XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Lizbona, 17-21 lipca 2017

T. Żuradzki, Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych (wykład na zaproszenie) – Instytut Filozofii UJ, Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny im. I. Dąmbskiej, 20 marca 2017

T. Żuradzki, Zasada optymalności ex ante w opiece zdrowotnej – konferencja Bioetyka a zdrowie publiczne, Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Warszawa, 9-10 grudnia 2016

T. Żuradzki, The preference toward identified victims in ethics (wykład na zaproszenie) – Uniwersytet Hradec Králové, 19 października 2016

T. Żuradzki, The Preference Toward Identified Victims and Rescue Duties (poster) – Rocky Mountain Ethics Congress, Boulder (Colorado), 11-14 sierpnia 2016

T. Żuradzki, Ducking harm and killing an innocent bystander in self-defence. Comments on Chris Marshall’s Killing, sacrificing, and ducking: Self-defence and moral equivalence – Rocky Mountain Ethics Congress, Boulder (Colorado), 11-14 sierpnia 2016

 

Wystąpienia gości zaproszonych w ramach projektu na UJ

Christian Dahlman (Lund), Naked Statistical Evidence and the Futility of Lawful Conduct, 4 kwietnia 2019 (wystąpienie w charakterze zaproszonego gościa podczas konferencji Evidence in Law and Ethics organizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ i Katedrę Teorii Prawa UJ)

Martin Smith (Edynburg), Accuracy, Proof and the Right Against Wrongful Conviction, 5 kwietnia 2019 (wystąpienie w charakterze zaproszonego gościa podczas konferencji Evidence in Law and Ethics organizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ i Katedrę Teorii Prawa UJ)

Jacob Stegenga (Cambridge), The Sciences of Sexual Desire, 6 czerwca 2019 (wystąpienie w charakterze zaproszonego gościa na seminarium badawczym Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ)

Konrad Rudnicki (Antwerpia), The Liar lied. Experimental investigation of the Liar paradox, 17 października 2019, (wystąpienie w charakterze zaproszonego gościa na seminarium badawczym Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ)

Jeroen Hopster (Graz), Climate Possibilities and Precautionary Principles, 18 października 2019 (wystąpienie w charakterze zaproszonego gościa na seminarium badawczym Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ)


Teksty popularnonaukowe związane z tematyką projektu

L. Tomala (2018), Szczepionki a intuicja. Filozof bada błędy myślowe w osądach dotyczących medycyny, PAP „Nauka w Polsce” 11 października 2018

T. Żuradzki (2016), Szczepienia obowiązkowe a efekt ofiary zidentyfikowanej, „Filozofia w Praktyce” 2 (4)