Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu; nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate”

„Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu; nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate”

Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Uniwersalia 2.2; nr 22H 18 0212 87; 20 marca 2020 - 19 marca 2022. Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz

Projekt dotyczy Summy teologii - najważniejszego dzieła filozoficzno-teologicznego Tomasza z Akwinu, nad którym pracował 7 ostatnich lat życia. Częścią wydawniczą projektu będzie krytyczna edycja jednego z kluczowych etycznych traktatów, dających się wyodrębnić z Summy De Caritate. Będzie ona kontynuacją dokonanej w ramach zamkniętego już projektu "Filozofia moralna Tomasza z Akwinu - jej znaczenie dla polskiej kultury" edycji 3 innych części tego dzieła, a także 3 wcześniejszych traktatów Akwinaty opublikowanych przez kierownika projektu (Traktat o roztropnościTraktat o szczęściuTraktat o cnotach).

Podobnie jak wszystkie już wydane tomy, tak również planowany traktat ukaże się w nowym tłumaczeniu prof. Galewicza, którego wstęp będzie dotyczył koncepcji obowiązków czynienia dobra rozwiniętej przez Tomasza z Akwinu. Wydawnictwo zostanie także opatrzone bogatym aparatem „objaśnień i odnośników” wykonanym we współpracy z dr. hab. Janem Kiełbasą, prof. UJ. W tekście zostaną uwyraźnione związki łączące myśl Tomasza z Akwinu z etyką Arystotelesa, tym razem zwłaszcza jego teorią przyjaźni. Z kolei idee dotyczące czynienia dobra będą skonfrontowane także ze współczesnymi sporami wokół obowiązków określanych jako duties of beneficence.