Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty w toku

Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne (BIOUNCERTAINTY)

Projekt badawczy finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grant w latach 2019-24, nr umowy: 805498.

Kierownik projektu: Tomasz Żuradzki.

 

więcej o Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne (BIOUNCERTAINTY)

Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros”

Projekt edytorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Umiędzynarodowienie 3.b. w latach 2016-2021, nr 0177/NPRH4/H3b/83/2016, koordynator: dr Tomasz Żuradzki. Projekt przewiduje publikację pięciu międzynarodowych numerów specjalnych czasopisma „Diametros”.
więcej o Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros”

Filozofia w praktyce

Dla wielu ludzi filozofia to śmiertelnie nudna dyscyplina uprawiana przez oderwanych od rzeczywistości szaleńców, którzy często zadają niestosowne do okoliczności pytania. Głównym celem czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” jest obalenie tego stereotypowego wizerunku i pokazanie, że filozofia to fascynująca, żywa i atrakcyjna dyscyplina, zaś od rozstrzygnięć filozoficznych zależą zarówno stanowiska zajmowane w najbardziej kontrowersyjnych sporach współczesnych, jak i decyzje publiczne o olbrzymim znaczeniu finansowym.
więcej o Filozofia w praktyce

„Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu; nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate”

projekt 22H 18 0212 87 finansowany przez MNISW w wyniku konkursu Uniwersalia 2.2
więcej o „Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu; nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate”