Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Logo UE & ERC

 

Baza danych INCET

Regularnie wzbogacana baza kazusów oraz bogaty zasób informacji dotyczący różnych działów etyki, m.in.:

Bioetyka/Wprowadzenie
Bioetyka/Etyka medyczna
Bioetyka w biotechnologii
Etyka ekologiczna

Polecane publikacje

Włodzimierz Galewicz, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018

Włodzimierz Galewicz, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018

Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2016.

Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2016.

W. Galewicz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Universitas, Kraków 2013.

W. Galewicz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Universitas, Kraków 2013.

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Wybrane artykuły naukowe

Publikacje afiliowane w przy Instytucie Filozofii. 

Wybrane publikacje współpracowników INCET: 

​T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Withdrawal Aversion as a Useful Heuristic for Critical Care Decisions, American Journal of Bioethics 19(3):36-38

Nowak, P.G. (2018), Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – Kwestie regulacyjne [Donation after circulatory determination of death. About the precedence of neurological criterion of death over circulatory criterion – Regulatory issues], Analiza i Egzystencja 42: 35-53

Nowak, P.G. (2018), Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – Kwestie filozoficzne [Donation after circulatory determination of death. About the precedence of neurological criterion of death over circulatory criterion – Philosophical issues], Analiza i Egzystencja 42: 55-71

Ciszewski, W. (2018), Nonconsequential conception of neutrality, in: Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives; V. Klappstein, M. Dybowski (eds.), Springer: 119-136.

Nowak, P.G. (2018), Brain death as irreversible loss of a human’s moral status, Ethics and Bioethics (in Central Europe) 8(3-4): 167-178

T. Żuradzki (2018), The normative significance of identifiability, „Ethics and Information Technology”, doi: https://doi.org/10.1007/s10676-018-9487-z

W. Ciszewski, T. Żuradzki (2018), Conscientious refusal of abortion in life-threatening emergency ​circumstances and contested judgments of conscience, „American Journal of Bioethics” 18 (7): 62-64

W. Galewicz (2017), Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?, „Roczniki Filozoficzne” 65 (4): 5-22

J.K. Malinowska, T. Żuradzki (2017), The practical implications of the new metaphysics of race for a post-racial medicine: biomedical research methodology, institutional requirements, patient-physician relations, „American Journal of Bioethics” 17 (9): 61-63

T. Żuradzki (2017), The saving/creating distinction and the axiology of the cost-benefit approach to neonatal medicine, „American Journal of Bioethics”  17 (8): 29-31

W. Galewicz (2017), O normatywistycznej koncepcji choroby, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 46 (1): 151-166

O. Dryla (2017), O pojęciu choroby genetycznej, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 46 (1): 167-182

A. Głos (2017), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada solidarności i równości, „Diametros” 51: 28–47

K. Marchewka (2017), Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna, „Diametros” 51: 48–64

P.G. Nowak (2017), Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów, „Diametros” 51: 65–89

T. Żuradzki (2017), Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych, „Diametros” 51: 113-36

W. Galewicz (2016), Dobro dla kogoś i dobro dla świata, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 97 (1): 33-44

T. Żuradzki, K. Marchewka (2016), Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death, „American Journal of Bioethics”, 16 (11): 35-37

P.G. Nowak (2016), Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznch kryteriów śmierci, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 98 (2): 199-212

A. Głos (2016), Solidarity in Healthcare – the Challenge of Dementia, „Diametros” 49: 1-26

T. Żuradzki (2016), Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze, „Diametros” 47: 98-128

M. Juzaszek (2016), Normativity of moral intuitions in the Social Intuitionist Model, [w:] Dual-Process Theories in Moral Psychology. Interdisciplinary Approaches to Theoretical, Empirical and Practical Considerations, B. Cordula (red.), Springer, Wiesbaden: 57-76

T. Żuradzki (2015), The preference toward identified victims and rescue duties, „American Journal of Bioethics” 15 (2): 25-27

A. Głos (2015), Solidarity in the legal frames, “Diametros” 44: 204-222

P.G. Nowak (2015), Pobieranie narządów od zmarłych. Ocena porównawcza polskiej regulacji braku sprzeciwu oraz Systemu Aktywnej Rejestracji Dawców, „Prawo i Medycyna” 60 (3): 140-144

A. Głos (2015), Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej, „Diametros” 45: 82-106

T. Żuradzki (2014), The moral uncertainty in bioethical argumentation: the new understanding of the ‘pro-life’ view on early human embryos, „Theoretical Medicine and Bioethics” 35 (6): 441-457

T. Żuradzki (2014), Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk or uncertainty, „Journal of Medical Ethics” 40 (11): 774-778

T. Żuradzki (2014), A situation of ethical limbo and preimplantation genetic diagnosis, „Journal of Medical Ethics” 40 (11): 780-781

T. Żuradzki (2014), Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej, „Diametros” 42: 204–226

O. Dryla (2014), Informacyjny aspekt testów genetycznych – przegląd zagadnień, „Diametros” 42: 29-56

W. Galewicz (2014), Zdrowie jako prawo człowieka, „Diametros” 42: 57-82

A. Głos (2014), Solidarność we współczesnej bioetyce – klasyczne problemy, nowe wyzwania, „Diametros” 42: 83-105

M. Juzaszek (2014), Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej z perspektywy różnych koncepcji liberalnego egalitaryzmu, „Diametros” 42: 106-123

K. Marchewka (2014), Etyka w psychoterapii, „Diametros” 42: 124-149

P.G. Nowak (2014), Problemy etyczne transplantologii. Perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu, „Diametros” 42: 150-177

T. Żuradzki (2013), Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 85 (1): 31-46

Książki

W. Galewicz (2019), Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa, [Responsibility and Justice in Aristotle’s’ Ethics], Wydawnictwo Antyk.

Dryla, O. (2018), Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny [The concept of enhancement in disputes about the aims of medicine], Jagiellonian University Press.

Galewicz, W. (2018), Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej [Goodness and Justice in Healthcare], Jagiellonian University Press.

Nowak, P.G. (2018), Etyka, śmierć i transplantacje [Ethics, Death and Transplantations], Jagiellonian University Press.

W. Galewicz (2013), Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków

T. Żuradzki (2012), Internalizm i eksternalizm w metaetyce, Wydawnictwo UJ, Kraków

Antologie

Galewicz, W. (red.) (2018), Antologia bioetyki, tom 5, Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej. Antologia bioetyki, Universitas, Kraków.

W. Galewicz (red.) (2015), Antologia bioetyki, tom 4, Sprawiedliwość w medycynie, część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, część 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Universitas, Kraków

W. Galewicz (red.) (2011), Antologia bioetyki, tom 3, Badania z udziałem ludzi, Universitas, Kraków

W. Galewicz (red.) (2010), Antologia bioetyki, tom 2, Początki ludzkiego życia, Universitas, Kraków

W. Galewicz (red.) (2009), Antologia bioetyki, tom 1, Wokół śmierci i umierania, Universitas, Kraków

W. Galewicz (red.) (2010), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych,  Universitas, Kraków

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.) (2009), Etyka wojny. Antologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Tłumaczenia i opracowania edytorskie

Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2016

Tomasz z Akwinu, Traktat o prawie, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014

Tomasz z Akwinu, Traktat o ludzkim działaniu, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2013

Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011

Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008

Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2005