Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

kierownik projektu BIOUNCERTAINTY

​​Instytut Filozofii UJ
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

t.zuradzki@uj.edu.pl
+48 12 663 1862

 

Jestem filozofem – pracuję w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie. Studiowałem filozofię i nauki polityczne na UJ oraz w London School of Economics (MSc 2006). Doktorat z metaetyki pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Galewicza obroniłem na UJ w 2011 r. Interesuje mnie metaetyka i etyka praktyczna. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET), członkiem redakcji czasopisma "Diametros" i redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego "Filozofia w Praktyce". W 2018 zdobyłem Starting Grant przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (BIOUNCERTAINTY).

Strona internetowa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lee Elkin, PhD

Lee Elkin, PhD

adiunkt

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

ljelkin3@gmail.com

 

Lee Elkin obronił doktorat z filozofii i ekonomii w 2017 roku. Główne obszary jego zainteresowań to epistemologia formalna, filozofia nauki, teoria decyzji, logika i filozofia kognitywistyki. Odbywał staże badawcze na Uniwersytecie w Pittsburghu oraz w Tilburgu, pracował na Université Paris-Est Créteil oraz Ludwig Maximilians Universität. Publikował m.in. w The British Journal for the Philosophy of Science ('Being Realist about Bayes, and the Predictive Processing Theory of Mind') oraz Noûs ('Resolving Peer Disagreements Through Imprecise Probabilities') .

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mariusz Maziarz

Mariusz Maziarz

asystent

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków


mariusz.maziarz@doctoral.uj.edu.pl

 

Mariusz Maziarz studiował ekonometrię i międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie kończy doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i rozpoczyna naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Odbywał staże badawcze na Uniwersytecie Helsińskim oraz Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. 

Strona internetowa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karolina Wiśniowska

Karolina Wiśniowska

asystentka

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

karolina.wisniowska@uj.edu.pl

 

Karolina jest doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Skończyła prawo, a obecnie kończy studia II stopnia z filozofii w ramach MISH.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Bystranowski

Piotr Bystranowski

asystent (część etatu)

Katedra Teorii Prawa
Bracka 12, pok. 111
31-005 Kraków

piotr.bystranowski@uj.edu.pl

Absolwent prawa, filozofii oraz programu European Master in Law and Economics (Bolonia, Hamburg, Hajfa). Obecnie kończy, pod kierownictwem prof. Wojciecha Załuskiego, doktorat poświęcony wybranym zagadnieniom w filozofii prawa karnego i teorii kryminalizacji. Naukowo zajmuje się behawioralną ekonomiczną analizą prawa, eksperymentalną filozofią prawa oraz empirycznymi badaniami nad prawem.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marta Maj

Marta Maj

asystentka (część etatu)

Instytut Psychologii UJ
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków

marta.maj@doctoral.uj.edu.pl
 
 
Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej (Centre for Social Congitive Studies), pod opieką prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej. Absolwentka biologii i psychologii UJ. Naukowo zajmuje się m.in. zaangażowaniem w działania celowe (począwszy od procesów poznawczych leżących u jego podstaw, przez badanie realizowania codziennych planów czy zachowań dietetycznych, po zaangażowanie polityczne) oraz dysonansem poznawczym, zwłaszcza spójnością wartości z zachowaniem. 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bartosz Biskup

Bartosz Biskup

student assistant

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków
 
bartosz.biskup@uj.edu.pl
 
 
Bartosz ukończył studia prawnicze oraz studia I stopnia z filozofii. Obecnie jest studentem studiów II stopnia na MISH (filozofia).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katarzyna Żebrowska

Katarzyna Żebrowska

student assistant

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków
 
katarzyna.zebrowska@uj.edu.pl
 
 
Katarzyna jest absolwentką studiów inżynierskich z fizyki technicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie studiuje kognitywistykę na UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Byli pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Nowak

dr Piotr Nowak

adiunkt (1 października 2019 - 31 marca 2020)

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

piotr.grzegorz.nowak@uj.edu.pl

Piotr Grzegorz Nowak jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W obszarze jego zainteresowań badawczych mieści się przede wszystkim bioetyka, w szczególności etyka transplantacji narządów oraz debata na temat śmierci mózgu. Piotr opublikował wiele prac badawczych dotyczących tych zagadnień, zarówno w języku angielskim jak i po polsku. W lutym  2019 r. dr Nowak był wizytującym profesorem w Florida State University. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adrianna Beczek

Adrianna Beczek

student assistant (1 lutego 2019 - 31 lipca 2020)

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

adrianna.beczek@uj.edu.pl

 

Adrianna studia I stopnia skończyła na kierunku etnologia i antropologia kulturowa. Obecnie jest studetką studiów II stopnia na MISH. Kończy również kierunek lekarski. W projekcie zajmuje się organizacją seminariów oraz popularyzacją badanych zagadnień.