Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

kierownik projektu BIOUNCERTAINTY

​​Instytut Filozofii UJ
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

t.zuradzki@uj.edu.pl
+48 12 663 1862

 

Jestem filozofem – pracuję w Instytucie Filozofii UJ w Krakowie. Studiowałem filozofię i nauki polityczne na UJ oraz w London School of Economics (MSc 2006). Doktorat z metaetyki pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Galewicza obroniłem na UJ w 2011 r. Interesuje mnie metaetyka i etyka praktyczna. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET), członkiem redakcji czasopisma "Diametros" i redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego "Filozofia w Praktyce". Od 2019 r. realizuję projekt BIOUNCERTAINTY finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w ramach konkursu ERC Starting Grant.

Strona internetowa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lee Elkin, PhD

Lee Elkin, PhD

adiunkt

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

lee.elkin@uj.edu.pl

 

Lee Elkin obronił doktorat z filozofii i ekonomii w 2017 roku. Główne obszary jego zainteresowań to epistemologia formalna, filozofia nauki, teoria decyzji, logika i filozofia kognitywistyki. Odbywał staże badawcze na Uniwersytecie w Pittsburghu oraz w Tilburgu, pracował na Université Paris-Est Créteil oraz Ludwig Maximilians Universität. Publikował m.in. w The British Journal for the Philosophy of Science ('Being Realist about Bayes, and the Predictive Processing Theory of Mind'), Noûs ('Resolving Peer Disagreements Through Imprecise Probabilities'), Ergo (Regret Averse Opinion Aggregation). 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Vilius Dranseika

Vilius Dranseika

asystent

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

vilius.dranseika@uj.edu.pl

Strona internetowa

Vilius zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw pojęć i teorii filozoficznych. Ostatnio jego naukowe zainteresowania skupiają się na tożsamości osobowej, początku i końcu życia oraz pamięci. Vilius uzyskał tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie Wileńskim. Obecnie jest doktorantem w Centre for Philosophy of Memory na Genoble Alpes University we Francji. W swojej pracy, pisanej pod opieką prof. Kourkena Michaeliana, stosuje on metody filozofii eksperymentalnej do zagadnień dotyczących filozofii tożsamości osobowej oraz pamięci.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mariusz Maziarz

Mariusz Maziarz

asystent

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

mariusz.maziarz@uj.edu.pl

Strona internetowa

Mariusz Maziarz studiował ekonometrię i międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie kończy doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i rozpoczyna naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Odbywał staże badawcze na Uniwersytecie Helsińskim oraz Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Karolina Wiśniowska

Karolina Wiśniowska

asystentka

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

karolina.wisniowska@uj.edu.pl

Strona internetowa

Karolina jest doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Skończyła prawo, a obecnie kończy studia II stopnia z filozofii w ramach MISH.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Bystranowski

Piotr Bystranowski

asystent

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

piotr.bystranowski@uj.edu.pl

Strona internetowa

Jestem prawnikiem i filozofem, prowadzę badania w zakresie eksperymentalnej filozofii prawa i moralności, teorii podejmowania decyzji przez sędziów oraz teorii kryminalizacji. W 2021 r. obroniłem doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katarzyna Żebrowska

Katarzyna Żebrowska

student assistant

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków
 
 
Katarzyna jest absolwentką studiów inżynierskich z fizyki technicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów I stopnia z kognitywistyki na UJ. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich z filozofii.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Maciej Piwowarski

Maciej Piwowarski

student assistant

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

m.piwowarski@student.uj.edu.pl

 

Maciej ukończył studia licencjackie z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia. Interesuje się różnymi zagadnieniami fenomenologicznymi, ontologicznymi i bioetycznymi.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Byli pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

profesor uczelni (1 września 2020 - 28 lutego 2021)

Zakład Filozofii i Bioetyki
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków

m.waligora@uj.edu.pl

 

Profesor UJ w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu. Zajmuje się etyką badań naukowych w biomedycynie. W roku akademickim 2017/2018 przebywał na stypendium Fulbright Senior Award w Harvard Medical School Center for Bioethics. Marcin Waligóra jest kierownikiem zespołu naukowego REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group. W latach 2012-2016 pełnił funkcję członka Management Committee europejskiego projektu COST Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters. Jest laureatem stypendium Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2014-2017) a także programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej SKILLS – Mentoring (2014). Prowadzi wykłady i seminaria z etyki, bioetyki i deontologii. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat w zakresie filozofii, 2007) oraz w International Academy of Philosophy w Santiago de Chile (2005). Z projektem BIOUNCERTAINTY współpracował w semestrze zimowym 2020/21. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marta Maj

Marta Maj

asystentka (1 października 2019 - 31 grudnia 2020)

Instytut Psychologii UJ
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
 
 
Doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej (Centre for Social Congitive Studies), pod opieką prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej. Absolwentka biologii i psychologii UJ. Naukowo zajmuje się m.in. zaangażowaniem w działania celowe (począwszy od procesów poznawczych leżących u jego podstaw, przez badanie realizowania codziennych planów czy zachowań dietetycznych, po zaangażowanie polityczne) oraz dysonansem poznawczym, zwłaszcza spójnością wartości z zachowaniem. 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Nowak

dr Piotr Nowak

adiunkt (1 października 2019 - 31 marca 2020)

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

piotr.grzegorz.nowak@uj.edu.pl

Piotr Grzegorz Nowak jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W obszarze jego zainteresowań badawczych mieści się przede wszystkim bioetyka, w szczególności etyka transplantacji narządów oraz debata na temat śmierci mózgu. Piotr opublikował wiele prac badawczych dotyczących tych zagadnień, zarówno w języku angielskim jak i po polsku. W lutym  2019 r. dr Nowak był wizytującym profesorem w Florida State University. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bartosz Biskup

Bartosz Biskup

student assistant (16 września 2019 - 31 września 2020)

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków
 
bartosz.biskup@uj.edu.pl
 
 
Bartosz ukończył studia prawnicze oraz studia I stopnia z filozofii. Obecnie jest studentem studiów II stopnia na MISH (filozofia).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adrianna Beczek

Adrianna Beczek

student assistant (1 lutego 2019 - 31 lipca 2020)

​​Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52, pok. 21
31-044 Kraków

adrianna.beczek@uj.edu.pl

 

Adrianna studia I stopnia skończyła na kierunku etnologia i antropologia kulturowa. Obecnie jest studetką studiów II stopnia na MISH. Kończy również kierunek lekarski. W projekcie zajmuje się organizacją seminariów oraz popularyzacją badanych zagadnień.