Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

9 maja 2019: Seminarium badawcze - dr hab. Olga Dryla (IF UJ) - Medyczne doskonalenie: aspekty opisowe i normatywne

9 maja 2019: Seminarium badawcze - dr hab. Olga Dryla (IF UJ) - Medyczne doskonalenie: aspekty opisowe i normatywne

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza na kolejne seminarium badawcze w ramach projektu BIOUNCERTAINTY. Wykład pt. „Medyczne doskonalenie – aspekty opisowe i normatywne” wygłosi dr hab. Olga Dryla (Instytut Filozofii: Zakład Badań nad Etyką Zawodową, Uniwersytet Jagielloński). Spotkanie odbędzie się w czwartek 9 maja w godz. 17.30-19.00 w Instytucie Filozofii na ul. Grodzkiej 52, w […]

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza na kolejne seminarium badawcze w ramach projektu BIOUNCERTAINTY.

Wykład pt. „Medyczne doskonalenie – aspekty opisowe i normatywne” wygłosi dr hab. Olga Dryla (Instytut Filozofii: Zakład Badań nad Etyką Zawodową, Uniwersytet Jagielloński).

Spotkanie odbędzie się w czwartek 9 maja w godz. 17.30-19.00 w Instytucie Filozofii na ul. Grodzkiej 52, w sali im. Romana Ingardena (nr 25).

Abstrakt

Wystąpienie będzie poświęcone analizie pojęcia i normatywnego statusu medycznego doskonalenia w kontekście rozstrzygnięć dotyczących treści pojęć „zdrowie” i „choroba” oraz źródeł etyki medycznej i celów medycyny. Innymi słowy, zamierzam zaproponować charakterystykę medycznego doskonalenia oraz najbardziej ogólną analizę towarzyszącej mu sfery normatywnej.

a) Doskonalenie – aspekt opisowy

Analiza pojęcia „doskonalenie” uwzględnia założenie o kontekstualnej klasyfikacji procedur jako terapeutycznych lub doskonalących. Właściwy kształt przedstawionej propozycji nadaje teza, iż o klasyfikacji konkretnego efektu interwencji decyduje wyjściowy stan poddanego jej pacjenta: ta sama procedura medyczna może w konkretnych okolicznościach zostać wykorzystana w celach leczniczych lub doskonalących.

b) Doskonalenie – aspekt normatywny

Punkt wyjścia stanowi tu pytanie, czy istnieje szansa na przypisanie doskonaleniu jakiegoś uniwersalnego, niezmiennego i niezależnego od kontekstu statusu moralnego. Odpowiedziawszy na nie negatywnie, przedstawię zestaw najogólniejszych wskazówek dotyczących moralnej oceny poszczególnych procedur doskonalących.

Polecamy również
Naukowcy z Polski, Litwy i całego świata: Razem z Ukrainą

Naukowcy z Polski, Litwy i całego świata: Razem z Ukrainą

Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'

Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'

Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019/20

Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019/20

Piotr Bystranowski doktorem!

Piotr Bystranowski doktorem!