Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania

Staż w Tilburg Center for Logic, Ethics, and Philosophy of Science w semestrze zimowym 2017-18 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Uwertura 1, który organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) na podstawie programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees, nr projektu: 2017/24/U/HS1/00084; laureat: dr Tomasz Żuradzki. Rezultatem stażu było przygotowanie projektu BIOUNCERTAINTY.

Loco: Narodowe Centrum NaukiLogo: European Research Council

Polecamy również
Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań
Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań
Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej
Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej
Problemy i kazusy z etyki medycznej
Problemy i kazusy z etyki medycznej
Badania w naukach biomedycznych – spory o moralny status ich przedmiotów
Badania w naukach biomedycznych – spory o moralny status ich przedmiotów