Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czasopismo popularnonaukowe "Filozofia w Praktyce"

Czasopismo popularnonaukowe "Filozofia w Praktyce"

Czasopismo popularnonaukowe „Filozofia w Praktyce” utworzone we wrześniu 2015 r.

Czasopismo popularnonaukowe powstało dzięki finansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 139/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej dr. Tomaszowi Żuradzkiemu w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji: 2015 – 2016. W roku akademickim 2016-17 „Filozofia w Praktyce” była finansowana przez Fundację PZUna podstawie umowy dotacji nr 319/PZ/2016 (Nagroda Naukowa, konkurs dla studentów, promocja), a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Rozwój 2.b (webmaster). Od początku 2017 r. działalność „Filozofii w Praktyce” jest także finansowana przez Instytut Filozofii UJ (teksty popularnonaukowe) w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”. Redaktorem naczelnym czasopisma „Filozofia w Praktyce” jest dr Tomasz Żuradzki.

 

filozofiawpraktyce.pl

ISSN 2451-3962

Logo: FBLogo: Twitter

Polecamy również
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL,en_GB," default-locale="pl_PL"><Title language-id="en_GB">Philosophy in Practice</Title><Title language-id="pl_PL">Filozofia w Praktyce</Title></root>
Philosophy in PracticeFilozofia w Praktyce
Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros”
Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros”