Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Filozoficzne problemy badań medycznych" – 27 stycznia 2023

Konferencja "Filozoficzne problemy badań medycznych" –  27 stycznia 2023

Konferencja "Filozoficzne problemy badań medycznych" organizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim dotyczyła refleksji nad metodologicznymi i filozoficznymi aspektami badań medycznych i fundamentalnymi kwestiami teorii i praktyki w naukach o zdrowiu, a w szczególności analizy problemów ontologicznych i epistemicznych.

Konferencja "Filozoficzne problemy badań medycznych"

 

Filozofia medycyny, rozumiana jako subdyscyplina filozofii nauki, jest prężnie rozwijającym się na świecie obszarem badań. Również w Polsce wielu filozofów i praktyków prowadzi rozważania, które lokują się w tym obszarze filozofii. Konferencja „Filozoficzne problemy badań medycznych” ma na celu integrację środowiska naukowego zajmującego się filozoficzną refleksją nad medycyną w Polsce oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i wspólne rozważanie podejmowanych problemów badawczych. 

Wykłady na zaproszenie wygłosili:

Dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM: Spór o funkcję zasady parsymonii w diagnostyce medycznej
Dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ: Etyka doboru punktów końcowych w badaniach klinicznych

Termin i miejsce

Miejsce konferencji: Grodzka 52, Kraków. Budynek Instytutu Filozofii UJ, sala 25.
Termin: 27.01.2023

10.00-10.05 Otwarcie konferencji – Tomasz Żuradzki

10.05-11.05 Wykład na zaproszenie - Marcin Waligóra: Etyka doboru punktów końcowych w badaniach klinicznych

11.05-11.35 Dariusz Miękisz: Preselekcja pacjentów do badań klinicznych a prawo do prywatności

11.35-12.05 Piotr Nowak: Śmierć organizmu i śmierć jako utrata statusu moralnego. Czy problem superpozycji organizmu podważa pierwsze rozumienie śmierci, a nihilizm drugie? 

12:05-12:30 przerwa kawowa (sala 21)

12.30-13.00 Artur Koterski: Die Embryologie Bilikiewicza jako nieznany przyczynek do socjologii wiedzy naukowej

13.00-13.30 Joanna Malinowska: Esencjalizm psychologiczny a stwierdzenia ogólne w nauce

13.30-14.00 Tomasz Krawczyk: Dysfunkcja czy kultura? Sposoby konceptualizacji głuchoty

14.00-15.30 - przerwa lunchowa

15.30-16.00 Mariusz Maziarz: Metodologiczne problemy wielokrotnego testowania hipotez badawczych na przykładzie badań klinicznych leków na COVID-19

16.30-17.00 Adrian Stencel: Dlaczego negatywne dowody mechanistyczne powinny odgrywać większą rolę w Evidence-Based Medicine Plus (EBM+)?

17.00-17.30 Michał Chojnicki: Brak obiektywnych kryteriów rozpoznania jako przyczyna ograniczenia stosowania racjonalnego postępowania terapeutycznego

17.30-18.50 Wykład na zaproszenie: Tomasz Rzepiński: Spór o funkcję zasady parsymonii w diagnostyce medycznej

19.00 – kolacja

Lista abstraktów