Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Nowe technologie reprodukcyjne a filozofia: problem nietożsamości, szkoda, okresy kontrfaktyczne

Nowy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Nowe technologie reprodukcyjne a filozofia: problem nietożsamości, szkoda, okresy kontrfaktyczne

1 października 2023 rozpoczynamy realizację nowego projektu badawczego "Nowe technologie reprodukcyjne a filozofia: problem nietożsamości, szkoda, okresy kontrfaktyczne" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS 4, nr 2022/47/O/HS1/02794; Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ.

 

 

Głównym celem tego projektu z pogranicza etyki, ontologii i filozofii medycyny jest analiza normatywnych i filozoficznych wyzwań wynikających z technologicznych postępów w zakresie interwencji medycznych i badawczych dotyczących początku życia ludzkiego. Zaliczają się do nich zarówno procedury obecnie dostępne i stosowane (np. zapłodnienie in vitro, preimplantacyjna diagnostyka genetyczna – PDG), jak i procedury o ograniczonym stopniu technicznej i faktycznej dostępności (np. gametogeneza in vitro, edytowanie genomu np. metodą CRISPR, donacja mitochondrialna). Wybrany w konkursie doktorant będzie analizował 1) regulacje normatywne dotyczące nowych technologii reprodukcyjnych; 2) przekonania normatywne dotyczące nowych technologii reprodukcyjnych; 3) filozoficzne założenia leżące u podstaw tych regulacji i przekonań. Centralna hipoteza tego teoretycznego projektu stanowi, że rozbierzności pomiędzy różnymi krajowymi i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi interwencji medycznych i badawczych dotyczących początku życia ludzkiego wynikają z różnych aksjologicznych, lub szerzej, filozoficznych presupozycji leżących u podstaw tych regulacji i przekonań. W szczególności, doktorant będzie oceniał, czy rozróżnienie na interwencje, które zachowują tożsamość, a tym samym mogą przysparzać korzyści lub powodować straty dla konkretnych przyszłych osób (np. niektóre interwencje polegające na edytowaniu genomu), a tymi które polegają na selekcji (np. PDG podczas zapłodnienia in vitro), a tym samym nie przysparzają korzyści przyszłym osobom, jest istotne w kontekście nowych technologii reprodukcyjnych, a także jakie ma ono znaczenie normatywne.