Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Web Content Display Web Content Display

Publications

Articles (selection)

 

[Publications affiliated at the Institute of Philosophy]

 

Selected publications of the INCET fellows:

T. Żuradzki (2020), The Fifth Face of Fair Subject Selection: Population Grouping, American Journal of Bioethics 20 (2): 41-43.

Maziarz, M., Mróz, R. (2019). Response to Henschen: Causal pluralism in economics. Journal of Economic Methodology. Latest Articles: DOI: 10.1080/1350178X.2019.1675897

T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid-in-Dying for Psychiatric Patients, American Journal of Bioethics 10(19):54-56

T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Withdrawal Aversion as a Useful Heuristic for Critical Care Decisions, American Journal of Bioethics 19(3):36-38

Nowak, P.G. (2018), Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – Kwestie regulacyjne [Donation after circulatory determination of death. About the precedence of neurological criterion of death over circulatory criterion – Regulatory issues], Analiza i Egzystencja 42: 35-53

Nowak, P.G. (2018), Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – Kwestie filozoficzne [Donation after circulatory determination of death. About the precedence of neurological criterion of death over circulatory criterion – Philosophical issues], Analiza i Egzystencja 42: 55-71

Ciszewski, W. (2018), Nonconsequential conception of neutrality, in: Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives; V. Klappstein, M. Dybowski (eds.), Springer: 119-136.

Nowak, P.G. (2018), Brain death as irreversible loss of a human’s moral status, Ethics and Bioethics (in Central Europe) 8(3-4): 167-178

T. Żuradzki (2018), The normative significance of identifiability, “Ethics and Information Technology”, doi: https://doi.org/10.1007/s10676-018-9487-z

W. Ciszewski, T. Żuradzki (2018), Conscientious refusal of abortion in life-threatening emergency ​circumstances and contested judgments of conscience, American Journal of Bioethics 18 (7): 62-64

J.K. Malinowska, T. Żuradzki (2017), The practical implications of the new metaphysics of race for a post-racial medicine: biomedical research methodology, institutional requirements, patient-physician relations, American Journal of Bioethics 17 (9): 61-63

T. Żuradzki (2017), The saving/creating distinction and the axiology of the cost-benefit approach to neonatal medicine, American Journal of Bioethics 17 (8): 29-31

W. Galewicz (2017), Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?, Roczniki Filozoficzne 65 (4): 5-22

W. Galewicz (2017), O normatywistycznej koncepcji choroby, Przegląd Filozoficzno-Literacki 46 (1): 151-166

O. Dryla (2017), O pojęciu choroby genetycznej, Przegląd Filozoficzno-Literacki 46 (1): 167-182

A. Głos (2017), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada solidarności i równości, Diametros 51: 28–47

K. Marchewka (2017), Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna, Diametros 51: 48–64

P.G. Nowak (2017), Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów, Diametros 51: 65–89

T. Żuradzki (2017), Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych, Diametros 51: 113-36

Żuradzki, T. (2017), Ethics and Uncertainty: The Guest Editor’s Introduction, Diametros 53: 1-5

W. Galewicz (2016), Dobro dla kogoś i dobro dla świata, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 97 (1): 33-44

T. Żuradzki, K. Marchewka (2016), Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death, American Journal of Bioethics, 16 (11): 35-37

P. G. Nowak (2016), Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznch kryteriów śmierci, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 98 (2): 199-212

A. Głos (2016), Solidarity in Healthcare – the Challenge of Dementia, Diametros 49: 1-26

T. Żuradzki (2016), Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze, Diametros 47: 98-128

M. Juzaszek (2016), Normativity of moral intuitions in the Social Intuitionist Model, [in:] Dual-Process Theories in Moral Psychology. Interdisciplinary Approaches to Theoretical, Empirical and Practical Considerations, B. Cordula (ed.), Springer, Wiesbaden.

T. Żuradzki (2015), The preference toward identified victims and rescue duties, American Journal of Bioethics 15 (2): 25-27

A. Głos (2015), Solidarity in the legal frames, Diametros 44: 204-222

P.G. Nowak (2015), Pobieranie narządów od zmarłych. Ocena porównawcza polskiej regulacji braku sprzeciwu oraz Systemu Aktywnej Rejestracji Dawców, Prawo i Medycyna 60 (3): 140-144.

A. Głos (2015), Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej, Diametros 45: 82-106

T. Żuradzki (2014), The moral uncertainty in bioethical argumentation: the new understanding of the ‘pro-life’ view on early human embryos, Theoretical Medicine and Bioethics 35 (6): 441-457

T. Żuradzki (2014), Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk or uncertainty, Journal of Medical Ethics 40 (11): 774-778

T. Żuradzki (2014), A situation of ethical limbo and preimplantation genetic diagnosis, Journal of Medical Ethics 40 (11): 780-781

T. Żuradzki (2014), Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej, Diametros 42: 204–226

O. Dryla (2014), Informacyjny aspekt testów genetycznych – przegląd zagadnień, Diametros 42: 29-56

W. Galewicz (2014), Zdrowie jako prawo człowieka, Diametros 42: 57-82

A. Głos (2014), Solidarność we współczesnej bioetyce – klasyczne problemy, nowe wyzwania, Diametros 42: 83-105

M. Juzaszek (2014), Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej z perspektywy różnych koncepcji liberalnego egalitaryzmu, Diametros 42: 106-123.

K. Marchewka (2014), Etyka w psychoterapii, Diametros 42 : 124-149.

P.G. Nowak (2014), Problemy etyczne transplantologii. Perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu, Diametros 42: 150-177.

T. Żuradzki (2013), Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 85(1): 31-46

Books (selection)

W. Galewicz (2019), Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa, [Responsibility and Justice in Aristotle’s’ Ethics], Wydawnictwo Antyk.

Dryla, O. (2018), Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny [The concept of enhancement in disputes about the aims of medicine], Jagiellonian University Press.

Galewicz, W. (2018), Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej [Goodness and Justice in Healthcare], Jagiellonian University Press.

Nowak, P.G. (2018), Etyka, śmierć i transplantacje [Ethics, Death and Transplantations], Jagiellonian University Press.

W. Galewicz (2013), Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych [The status of human embryo and research ethics], Wydawnictwo UJ, Kraków.

T. Żuradzki (2012), Internalizm i eksternalizm w metaetyce [Internalism and externalism in metaethics], Wydawnictwo UJ, Kraków.

Antologies

Galewicz, W. (ed.) (2018), Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej. Antologia bioetyki, tom 5 [Truth, Confidentiality, Autonomy: Problems of Information in the Medical Ethics. An Anthology of Bioethics, volume 5], Universitas

W. Galewicz (ed.) (2015), Antologia bioetyki, tom 4, Sprawiedliwość w medycynie, część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, część 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Universitas, Kraków.

W. Galewicz (ed.) (2011), Antologia bioetyki, tom 3, Badania z udziałem ludzi, Universitas, Kraków.

W. Galewicz (ed.) (2010), Antologia bioetyki, tom 2, Początki ludzkiego życia, Universitas, Kraków.

W. Galewicz (ed.) (2009), Antologia bioetyki, tom 1, Wokół śmierci i umierania, Universitas, Kraków.

W. Galewicz (ed.) (2010), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych,  Universitas, Kraków.

T. Żuradzki, T. Kuniński (ed.) (2009), Etyka wojny. Antologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Translations (selection)

Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2016.

Tomasz z Akwinu, Traktat o prawie, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014.

Tomasz z Akwinu, Traktat o ludzkim działaniu, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2013.

Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011.

Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.

Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2005.