Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CFP deadline: 22nd February 2024

The East European Network for Philosophy of Science (EENPS), in co-operation with the Interdisciplinary Centre for Ethics, Jagiellonian University, announces the fifth conference of the East European Network for Philosophy of Science in Kraków to be held on September 9-10th 2024. The conference is fully in person.

 

Keynote speakers:

 • Kristina Rolin (Tampere University)
 • Federica Russo (Utrecht University)

We invite abstracts of contributed papers and symposia proposals in the areas below:

 1. General Philosophy of Sciences


 2. Philosophy of Physical Sciences

 3. Philosophy of Biological and Medical Sciences

 4. 
Philosophy of Social Sciences and Cognitive Sciences

 5. 
History and Social Studies of Science


 6. Philosophy of Formal Sciences, Philosophy of Mathematics and Philosophy of AI

We especially welcome submissions in areas of philosophy of medicine and public health.

 

Dates and Deadlines:

 • February 22nd 2024 – deadline for submissions (contributed papers and symposia)
 •  May 15th 2024 – notification of acceptance
 •  TBA – start of registration and deadline for registration of speakers and attendees
więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

17-19 June 2024

In this event, hosted by Interdisciplinary Centre for Ethics JU and co-organized by Giulio Fornaroli (Jagiellonian) and Nicolas Cornell (Michigan – Ann Arbor), we aspire to bring together some of the leading moral philosophers and legal scholars working on wrongs and making it right. We aim to discuss such topics as the nature and significance of interpersonal wronging, the role of directed duties and second-personal normativity, the relationship between corrective justice and remedial legal practices, the philosophical and doctrinal foundations of the law of torts, moral and metaphysical problems raised by historical reparations, the plausibility of wrongs and remedial practices in the epistemic sphere.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

26-27 stycznia 2024

Konferencja organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ ma na celu zbadanie i dalsze rozwijanie relacji pomiędzy bioetyką a filozofią polityczną, szczególnie – choć nie wyłącznie – w zakresie demokratycznych rozważań i zaufania. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści zajmujący się bioetyką, filozofią polityczną i filozofią nauki, w szczególności filozofią medycyny.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

27-30 czerwca 2023

Konferencja organizowana przez Yale Interdisciplinary Center for Bioethics, Oxford Uehiro Center for Practical Ethics oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ dotyczyła eksperymentalnej bioetyki filozoficznej ("bioxphi").

 

Wykłady na zaproszenie wygłosili Joshua Knobe (Yale) i Joanna Demaree-Cotton (Oxford). Warsztaty były współfinansowane i współtworzone przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (kierowane przez Tomasza Żuradzkiego), Yale Interdisciplinary Center for Bioethics (kierowane przez Stephena Lathama) oraz Oxford Uehiro Center for Practical Ethics (kierowane przez Juliana Savulescu i Rogera Crispa). 

Eksperymentalna bioetyka filozoficzna („bioxphi”) wykorzystująca narzędzia kognitywistyki, psychologii moralnej i filozofii eksperymentalnej do badania tematów, które tradycyjnie stanowią przedmiot zainteresowania bioetyków. Jej zastosowanie ma na celu wniesienie wkładu w istotne debaty normatywne na gruncie etyki medycznej i dziedzinach jej pokrewnych.

Program konferencji

Wtorek, 27 czerwca

ul. Gołębia 24 (sala 52, drugie piętro)

18:00 - 20:00 Wieczór powitalny i sesja posterowa

Subramanya Prasad Chandrashekar (Norwegian University of Science and Technology): "Do larger losses come with a greater sense of choice? Sacrificial dilemmas and people’s choice perceptions"

Ho Man Him (Maastricht University): "Can, and should, we Morally Enhance Psychopathic Individuals?'"

Klaudyna Horniczak (Jagiellonian University): “Is Epistemic Status Gender-Biased? Gender as a Predictor of Testimonial Reliability Assessments in Violent Crimes?”

Carme Isern Mas (University of Granada): "Epistemic Injustice in Healthcare"

Mona Jahangiri (Ludwig Maximilian University of Munich): "Neuroethics: Memory-dampening and the problem of personal identity"

Lisa Klümper (University of Wuppertal): "Those we love and those we protect - How intimate relationships affect judgments of various norm violations"

Robin Kopecký (Charles University): "Cognitive reflection in COVID-19 framing"

Dariusz Miękisz (Jagiellonian University): “Antidepressants, emotional numbness and moral judgment”

Daniel Martín (University of Granada) & Jon Rueda (University of Granada): “Normality and the Treatment-Enhancement Distinction”

Jorge Suárez (University of Granada): "A Quasi-Experimental Approach to the Relationship between Legality and Moral Intuitions about Assisted Dying"

Christian Rodriguez Perez (University of Basel): "Ethical dilemmas in animal research - investigating decision maker’s attitudes"

Maryam Khan (University of Edinburgh) & Matti Wilks (University of Edinburgh): "Can An Exclusion Mindset Expand the Moral Circle?"

Środa, 28 czerwca

ul. Gołębia 24 (sala 52, drugie piętro)

9:00 - 9:15 Rejestracja uczestników

9:15 - 9:30 Powitanie 

9:30 - 10:25 [Keynote talk] Joanna Demaree-Cotton (University of Oxford): TBC 

10:25 - 10:45 Przerwa kawowa

10:45 - 11:05 Michał Białek (University of Wrocław): "Predictability drives moral impressions of agents"

11:05 - 11:25 Ivars Neiders (University of Latvia) & Vilius Dranseika (Jagiellonian University): "Pluralism about death: inter- and intra-personal"

11:25 - 12:00 James Toomey (Pace University) & Jonathan Lewis (University of Manchester): "Advance Decisions and First- and Third-Person Judgments"

12:00 - 12:35 Sabine Salloch (Hannover Medical School): “The birth of the "digital turn" in bioethics?" 

12:35 - 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 - 14:50 Kathryn Francis (Keele University): ""It was way too real and it freaked me out a lot": Assessing and training moral decisions in Virtual Reality"

14:50 - 15:10 Piotr Bystranowski (Jagiellonian University): "The (legal) history of harm"

15:10 -15:30 Julia Kolak (Edward and Lily Safra Center for Ethics, Harvard University Clinical Ethics Fellow, Montefiore Einstein Center for Bioethics) & Joel Rowe (Icahn School of Medicine at Mount Sinai): "The Semantics of Abortion: Conceptual Unclarities and their Clinical, Legal, and Ethical Implications"

15:30 - 16:05 Blanca Rodríguez López (Complutense University of Madrid): "Coercion freedom and voluntariness in prenatal genetic choices"

16:05-16:40 Kristen Hens (University of Antwerp) & Andreas De Block (KU Leuven): "Two studies in experimental philosophy of medicine: lessons learned"

19:00 Kolacja

Czwartek, 29 czerwca

ul. Gołębia 24 (sala 52, drugie piętro)

9:00 - 9:30 Kawa

9:30 - 9:50 Tomasz Żuradzki (Jagiellonian University): "Human enhancement in bioethical discussions: a computational approach"

9:50 - 10:10 Vilius Dranseika (Jagiellonian University): "Qualitative and Quantitative Empirical Bioethics"

10:10 - 10:45 Edmond Awad (University of Exeter): "Computational Ethics"

10:45 - 11:15 Przerwa kawowa

11:15 - 11:35 Laura Cabrera (Pennsylvania State University): "Ethical Concerns about Psychiatric Electroceutical Interventions: Insights Gain from an Embedded Experiment Study"

11:35 - 11:55 Ivar Hannikainen (University of Granada): "Why means matter morally: Understanding opposition to biotechnological enhancement"

11:55 - 12:15 Izabela Skoczeń (Jagiellonian University): "The anthropocentric bias of ecocide"

12:15 - 12:35 Madeline G. Reinecke (Yale University): "Mind perception and experimental bioethics"

12:35 - 14:10 Przerwa obiadowa

14:10 - 14:45 Antoni Gomila (University of the Balearic Islands): "Coercion in mental health treatment"

14:45 - 15:20 Jim Everett (Kent University): "Trust in Artificial Moral Advisors"

15:20 - 15:40 Emilian Mihailov (University of Bucharest): "Acceptable Objectives of Empirical Research in Bioethics"

15:40 - 16:00 Brian Earp (University of Oxford): "Credit and Blame for Human-AI Jointly Created Outputs"

16:00 - 16:20 Przerwa kawowa

16:20 - 17:15 [Keynote talk] Joshua Knobe (Yale University): "Advance Directives and Personal Identity”

17:15 - 17:30 Zakończenie konferencji

Piątek, 30 czerwca

ul. Grodzka 52 (sala 46, pierwsze piętro)

9:00 - 14:00 Ivar Hannikainen (University of Granada): Warsztaty metodologiczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

27 stycznia 2023

Konferencja "Filozoficzne problemy badań medycznych" organizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim dotyczyła refleksji nad metodologicznymi i filozoficznymi aspektami badań medycznych i fundamentalnymi kwestiami teorii i praktyki w naukach o zdrowiu, a w szczególności analizy problemów ontologicznych i epistemicznych.

 

Filozofia medycyny, rozumiana jako subdyscyplina filozofii nauki, jest prężnie rozwijającym się na świecie obszarem badań. Również w Polsce wielu filozofów i praktyków prowadzi rozważania, które lokują się w tym obszarze filozofii. Konferencja „Filozoficzne problemy badań medycznych” ma na celu integrację środowiska naukowego zajmującego się filozoficzną refleksją nad medycyną w Polsce oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i wspólne rozważanie podejmowanych problemów badawczych. 

Wykłady na zaproszenie wygłosili:

Dr hab. Tomasz Rzepiński, prof. UAM: Spór o funkcję zasady parsymonii w diagnostyce medycznej
Dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ: Etyka doboru punktów końcowych w badaniach klinicznych

Termin i miejsce

Miejsce konferencji: Grodzka 52, Kraków. Budynek Instytutu Filozofii UJ, sala 25.
Termin: 27.01.2023

Program konferencji

10.00-10.05 Otwarcie konferencji – Tomasz Żuradzki

10.05-11.05 Wykład na zaproszenie - Marcin Waligóra: Etyka doboru punktów końcowych w badaniach klinicznych

11.05-11.35 Dariusz Miękisz: Preselekcja pacjentów do badań klinicznych a prawo do prywatności

11.35-12.05 Piotr Nowak: Śmierć organizmu i śmierć jako utrata statusu moralnego. Czy problem superpozycji organizmu podważa pierwsze rozumienie śmierci, a nihilizm drugie? 

12:05-12:30 przerwa kawowa (sala 21)

12.30-13.00 Artur KoterskiDie Embryologie Bilikiewicza jako nieznany przyczynek do socjologii wiedzy naukowej

13.00-13.30 Joanna Malinowska: Esencjalizm psychologiczny a stwierdzenia ogólne w nauce

13.30-14.00 Tomasz Krawczyk: Dysfunkcja czy kultura? Sposoby konceptualizacji głuchoty

14.00-15.30 - przerwa lunchowa

15.30-16.00 Mariusz Maziarz: Metodologiczne problemy wielokrotnego testowania hipotez badawczych na przykładzie badań klinicznych leków na COVID-19

16.30-17.00 Adrian Stencel: Dlaczego negatywne dowody mechanistyczne powinny odgrywać większą rolę w Evidence-Based Medicine Plus (EBM+)?

17.00-17.30 Michał Chojnicki: Brak obiektywnych kryteriów rozpoznania jako przyczyna ograniczenia stosowania racjonalnego postępowania terapeutycznego

17.30-18.50 Wykład na zaproszenie: Tomasz Rzepiński: Spór o funkcję zasady parsymonii w diagnostyce medycznej

19.00 – kolacja

Lista abstraktów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20-21 maja 2022

Konferencja organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ dotyczyła praktycznych, teoretycznych i regulacyjnych problemów towarzyszących badaniom biomedycznym. Problemy te będą rozważane z perspektywy bioetyki oraz filozofii nauki. Konferencja odbyła się w dniach 20-21 maja (piątek-sobota) w pałacu Larischa na ulicy Brackiej 12 w Krakowie.

Schedule

Friday, May 20

 • 9.00-9.30 Registration and Welcome
 • 9.30-10.20 Maxence Gaillard (Université Catholique de Louvain): "Ontological foundations of the ethical discourse on organoid research"
 • 10.20-11.10 Davide Battisti (University of Milan): "Attitudes, intentions, and procreative responsibility in assisted reproduction"
 • 11.10-11.40 Coffee Break
 • 11.40-12.30 Cristina Amoretti (University of Genoa) & Elisabetta Lalumera (University of Bologna): "Evidence-based, value-laden, or cognitively biased? The case of the failure of Astrazeneca Covid-19 Vaccine”
 • 12.30-14.00 Lunch Break
 • 14.00-15.30 Keynote Talk: Rachel Ankeny (University of Adelaide): “Causation and Explanation in Overdiagnosis: Epistemic and Ethical implications”
 • 15.30-16.00 Coffee Break
 • 16.00-16.50 Valentina Petrolini (University of the Basque Country) & Davide Serpico (Jagiellonian University): "Categories versus dimensions in psychiatry:  A hybrid and value-sensitive alternative"
 • 16.50-17.40 Jon Rueda (University of Granada): "The science of human genetic enhancement: From myth to close reality?"

 

Saturday, May 21

 • 9.30-10.20 Jordan Parsons (University of Bristol): "Nothing About Us Without Us? The challenges of involving people with cognitive impairments in biomedical research"
 • 10.20-11.10 Charlotte Zemmel (University of Cambridge): "Holistic inductive risk management in clinical trials"
 • 11.10-11.40 Coffee Break
 • 11.40-12.30 Joanna Malinowska (Adam Mickiewicz University): "Concept of racialisation in biomedical research: a step toward the ethical and credible use of racial classifications"
 • 12.30-14.00 Lunch Break
 • 14.00-15.30 Keynote Talk: Sven Hansson (Royal Institute of Technology, Stockholm): “Causality and Morality”
 • 15.30-16.00 Coffee Break
 • 16.00-16.50 Vilius Dranseika (Jagiellonian University): "How to count conjoined twins?"

Krótki opis

The conference explored practical, theoretical, and regulatory issues in biomedical research through the joint perspective of bioethics and philosophy of science.

The solution to many biomedical questions often lies at the intersection of theory and practice. On the one hand, philosophy of science can inform bioethical and legal debates by advancing our theoretical understanding of biomedical issues, helping decide between alternative ethical positions, or even undermining a moral conjecture on an empirical basis. On the other hand, philosophy of science can benefit from a bioethical perspective, as many scientific debates and disagreements do not just depend on empirical results or theoretical aspects, but also require the analysis of moral, social, and political factors and values.

Typical questions involving this sort of interdisciplinary effort are, for instance: To what extent do ethical principles limit technological advancements and research, e.g., in case of human embryos or embryonic models? How do inclusion and exclusion criteria in clinical trials need to balance the trade-off between statistical inferences and ethical considerations? How can philosophical analysis of the genetic and epigenetic basis of human diseases reframe questions regarding reproductive decision and prevention? May work in philosophy of comparative psychology change the way scientists characterize, operationalize, and interpret cognitive similarities and differences among species? Can the acceptance or refutation of categories and concepts depend on ethical factors? Are there ethical reasons to revise concepts that are widely used in biomedical sciences, such as race, gender, sex, disease, normality, and dysfunction?

 

więcej o Krótki opis

Lista abstraktów

Lista zaakceptowanych abstraktów

Komitet naukowy

 • Teresa Baron (Czech Academy of Sciences);
 • Piotr Bystranowski (Jagiellonian University);
 • Vilius Dranseika (Jagiellonian University);
 • Włodzimierz Galewicz (Jagiellonian University);
 • Joanna K. Malinowska (Adam Mickiewicz University);
 • Piotr G. Nowak (Jagiellonian University);
 • Valentina Petrolini (University of Basque Country);
 • Tomasz Rzepiński (Adam Mickiewicz University);
 • Adrian Stencel (Jagiellonian University);
 • Marcin Waligóra (Jagiellonian University, Medical College).

Komitet organizacyjny

 • Mariusz Maziarz;
 • Maciej Piwowarski;
 • Davide Serpico;
 • Katarzyna Żebrowska;
 • Tomasz Żuradzki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

28-30 listopada 2019

Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym organizowali w dniach 28-30 listopada 2019 konferencję pt. „Ochrona danych w badaniach naukowych”. Celem tej konferencji było przedyskutowanie złożonych problemów prawa do prywatności i do ochrony danych osobowych, jakie napotykają badacze w różnych dziedzinach nauki.

 

PROGRAM

28 listopada 2019 (Collegium Maius, Libraria)

14.55-15.05 – rejestracja uczestników konferencji

15.05-15.15 – otwarcie konferencji

15.15-16.00 – prof. dr hab. Jerzy Brzeziński „Badania eksperymentalne w psychologii: standardy etyczne versus standardy metodologiczne”

16.00-16.45 – prof. dr hab. prof. Tomasz Grzyb „Dylematy ulicznego psychologa. Ochrona danych osobowych uczestników badania w warunkach eksperymentu terenowego”

16.45-17.30 – dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ „Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych w konsorcjach: przypadek sieci SkuldNet poświęconej badaniom neuronalnej architektury świadomości”

17.30-18.15 – dyskusja

18.15-18.30 – przerwa kawowa

18.30-19.15 – Antoni Sułek „Dylematy badacza społecznego związane z respektowaniem autonomii i prywatności ludzi i zbiorowości”

19.15-20.00 – dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ „Dylematy ochrony prywatności osób chorych psychicznie uczestniczących w badaniach naukowych”

20.00-20.30 - dyskusja

 

29 listopada 2019 (Collegium Maius, sala im. Michała Bobrzyńskiego)

10.25-10.30 – otwarcie drugiego dnia konferencji

10.30-11.15 – prof. dr hab. n. med. Michał Witt „Czy dane genetyczne da się zabezpieczyć?”

11.15-12.00 – dr hab. Jakub Pawlikowski „Ochrona danych w podmiotach biobankujących ludzki materiał biologiczny dla celów badań naukowych”

12.00-12.45 – dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM „Dopuszczalność prowadzenia badań naukowych na ludzkim materiale biologicznym pochodzącym z amputowanych kończyn osób żyjących oraz ze zwłok”

12.45-13.30 – dyskusja

13.30-15.30 – Walne Zgromadzenie PTB

15.30-17.00 – przerwa obiadowa

17.00-17.45 – dr hab. n. med. Joanna Didkowska (tytuł wystąpienia zostanie uzupełniony w późniejszym terminie)

17.45-18.30 – dr n. med. Piotr Iwanowski „Badania kliniczne leków – dostęp do informacji, dostęp do danych”

18.30-19.00 – dyskusja

19.45 – uroczysty bankiet

 

30 listopada 2019 r. (Collegium Maius, sala im. Michała Bobrzyńskiego)

10.25-10.30 – otwarcie trzeciego dnia konferencji

10.30-11.15 – prof. dr hab. Wojciech Załuski „Prawo do prywatności: ujęcia krytyczne”

11.15-12.00 – dr hab. Maria Boratyńska „Poufność danych zdrowotnych pacjentów o ograniczonej bądź wyłączonej kompetencji decyzyjnej”

12.00-12.30 – dyskusja

12.30-12.45 – przerwa kawowa

12.45-13.30 – dr Dorota Krekora-Zając „Wtórne wykorzystanie danych osobowych przez biobanki”

13.30-14.15 – dr hab. Wojciech Cyrul „Prawne aspekty ochrony danych w badaniach klinicznych”

14.15 - 15.00 - dyskusja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

4-5 kwietnia 2019

Międzynarodowa konferencja 'Evidence in Law and Ethics' (ELE2019)
 

The Institute of Philosophy, the Department of Legal Theory, the Centre for Law, Language and Philosophy, and the Interdisciplinary Centre for Ethics at the Jagiellonian University organize the workshop on “Evidence in Law and Ethics” to be held on the 4-5th of April 2019 in Kraków.

Keynote speakers:

Christian Dahlman (Lund)

Martin Smith (Edinburgh)

Topics:

 • Epistemic risk and the role of non-epistemic values in ethical and legal evidential reasoning.
 • Reasonable doubt, higher-order evidence, statistical evidence, evidentiary thresholds in law and ethics.
 • Models of evidential reasoning, standards of proof, and evidence-based heuristics in law and ethics.
 • The concept of testimony in ethical vs legal contexts.
 • Epistemology of legal (esp. court) disagreement.
 • The ethics of belief of laymen, experts, lawyers and the judicial system.

Venue: Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration

ul. Bracka 12, Kraków (Sale Reprezentacyjne)


WORKSHOP PROGRAMME

4 IV 2019 (Thursday) – DAY ONE

9:30-10:00  – Coffee, registration

10:00 – Workshop opening

10:10-11:10

Christian Dahlman (Lund) „Naked Statistical Evidence and the Futility of Lawful Conduct”

11:10-11:30 Coffee break

11:30-13:00 – Session I

Amit Pundik (Tel Aviv) „Predictive Evidence and Unpredictable Freedom”

Maciej Dybowski, Weronika Dzięgielewska & Wojciech Rzepiński (Poznań) „Reclaiming Evidence – On Exchanging Reasons in Legal Practice”

Piotr Bystranowski, Bartosz Janik, Maciej Próchnicki (Kraków) „Certainty and punishment. An empirical study on the dimensions of evidence”

13:00-14:30 Lunch break

14:30-16:30 – Session II

Marcin Romanowicz (Warszawa) „Forensic Neuropsychology: Are We There Finally?”

Julia Wesołowska (Kraków) „The Theory of Mind of Law. The Interpretation of Scientific Evidence in the Courtroom”

Felix Bräuer & Kevin Baum (Saarlandes) „Trusting Artificial Experts”

Timothy Madigan (Rochester, NY) „W.K. Clifford and “The Ethics of Belief”: Then and Now”


5 IV 2019 (Friday) – DAY TWO

10.00-10.10 Coffee

10:10-11:10

Martin Smith (Edinburgh) „Accuracy, Proof and the Right Against Wrongful Conviction”

11:10-11:30 Coffee break

11:30-12:30 – Session III

Eva Schmidt (Zurich), Andreas Sesing (Saarland), Maximilian Köhl (Saarland) „Bare Statistical Evidence and the Legitimacy of Software-Based Judicial Decisions”

Marvin Backes (St Andrews) „There is No Epistemic Mileage in Legal Cases”

12:30 -14:00 Lunch break

14:00-15:30 – Session IV

Marcin Waligóra (Kraków) „How evidence shape research ethics. A case of pediatric oncology”

Tomasz Herok (Lancaster) „If intuitions are used as evidence in ethics, why are so many of its claims counter-intuitive? The case of ‚after-birth abortion'”.

Tomasz Żuradzki (Kraków) „Reporting Incidental Findings under Uncertainty”

15:30-16:00 Farewell

 

We invite you to take a look at the book of abstracts

Registration: There is NO registration for this event. The event is open to the general public. However, if you wish to attend, please send a short notice to organizers.

Organizers: Adam Dyrda (adam.dyrda@uj.edu.pl) and Tomasz Żuradzki (t.zuradzki@uj.edu.pl).
Any inquiries about the workshop should be directed to both organizers with the subject line containing “Evidence in Law and Ethics”.

Sponsors: The workshop has received funding from the Ministry of Science and Higher Education in Poland – National Programme for the Development of Humanities (grant agreement N0 0068/NPRH4/H2b/83/2016) and from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 805498)​.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

8-9 marca 2019

W Krakowie odbyło się sympozjum pt. „Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej” zorganizowane przez Instytut Filozofii UJ i Polskie Towarzystwo Bioetyczne. Konferencja była sposobnością do przedyskutowania problemów, jakie z punktu widzenia medycyny, prawa i etyki nasuwają wytyczne dotyczące praktyki medycznej, a w szczególności rekomendacje i stanowiska formułowane przez polskie towarzystwa lekarskie.

Sympozjum „Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej” zostało sfinansowane ze środków dostępnych w ramach projektu badawczego „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” nr 2013/08/A/HS1/00079. Było ono współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ. Obrady miały miejsce w sali im. Romana Ingardena (nr 25) w Instytucie Filozofii UJ na ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.

Program

8 III Piątek (14.30 – 19.30)

14.45-15.30 – prof. dr hab. Olga Haus „«Incidental findings» w diagnostycznych badaniach genetycznych. O czym i jak informować pacjentów?”

15.30-16.45 – prof. dr hab. Maciej Małecki „Dylematy procesu tworzenia wytycznych medycznych – refleksje uczestnika”

16.45-17.30 – prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz „O normatywnym statusie wytycznych praktyki medycznej”

17.30-17.45 – przerwa kawowa

17.45-18.30 – dr Wiktoria Leśniak „Siła zalecenia a preferencje autorów wytycznych. Czy metodologia GRADE pomaga użytkownikom w interpretacji?”

18.30-19.15 – prof. dr hab. Joanna Haberko „Standardy wykonywania zawodu w ramach procedur medycznie wspomaganej prokreacji”

9 III Sobota (10.30-15.30)

10.45-11.30 – prof. dr hab. Jan Dobrogowski „Perspektywy medycyny bólu standardy jakości leczenia”

11.30-12.15 – dr Paweł Skuczyński „Wytyczne praktyki jako autonomiczna regulacja oparta na wiedzy między prawem i moralnością”

12.15-13.00 – dr Tomasz Widłak „Zgodność z wiedzą medyczną jako przesłanka prawnej oceny działań lekarskich”

13.00-13.30 – przerwa kawowa

13.30-14.15 – prof. dr hab. Romuald Bohatyrewicz „Rozpoznanie nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów – kontrowersje”

14.15-15.00 – prokurator Anna Filipek-Woźniak „Rezygnacja z terapii daremnej i rozpoznanie nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów. Perspektywa prokuratora".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

7 - 8 grudnia 2018

Tytuł konferencji „Choroba i odpowiedzialność“ obejmuje dwa główne kręgi tematyczne. Pierwszym z nich był zespół pytań związanych z odpowiedzialnością za chorobę: czy jesteśmy w jakimś stopniu odpowiedzialni za swoje zachowania i stany zdrowotne, a jeżeli tak, to czy powinniśmy być za nie także w jakiś sposób pociągani do odpowiedzialności. Drugi krąg tematyczny, któremu była poświęcona konferencja, dotyczył natomiast raczej odpowiedzialności w chorobie: czy i w jakim stopniu osoba chora, np. cierpiąca na takie lub inne zaburzenia psychiczna, ponosi odpowiedzialność i może być pociągana do odpowiedzialności za to, jak zachowuje się w swojej chorobie, a często także na skutek choroby. Dwa wyróżnione tematy często łączą się z sobą – jak choćby, gdy zastanawiamy się nad moralną lub prawną odpowiedzialnością osób uzależnionych – ale mogą też występować osobno. Zależałoby nam na tym, aby każdy z nich został naświetlony z różnych dopełniających się punktów widzenia: etycznego, prawnego, medycznego i psychologicznego.

Sympozjum „Choroba i odpowiedzialność”, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ, było okazją do takiej interdyscyplinarnej dyskusji. Obrady miały miejsce w sali im. Romana Ingardena (nr 25) w Instytucie Filozofii UJ na ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Z niektórymi tekstami konferencyjnymi można zapoznać się w bazie danych INCET.

 

PROGRAM

7 XII Piątek (14.30 – 19.30)

14.30 – otwarcie sympozjum

14.45-15.45

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro „Czy (i kiedy) choroba może być dobrem?”

15.45-16.45

Prof. dr hab. Dominika Dudek „Odpowiedzialność moralna – refleksje psychiatry”

16.45-17.00

Wystąpienie mgr Anny Liberadzkiej, działaczki Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”

17.00-17.30 – przerwa kawowa

17.30-18.30

Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk „Życie w ramach choroby w perspektywie socjologicznej”

18.30-19.30

Dr Ewa Habzda-Siwek  „Choroba jako współodpowiedzialność lekarza i pacjenta”

 

8 XII Sobota (10.00-14.30)

10.00-11.00

Prof. dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz “Homo patiens. Po drugiej stronie słowa”

11.00-12.00

Dr hab. Anna Golonka „Poczytalność sprawcy czynu zabronionego w kontekście trudności związanych z oceną wybranych stanów atypowych”

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-13.30

Prof. dr hab. Piotr Kardas „Zachowania nadmiernie ryzykowne i samonarażenie na niebezpieczeństwo uszczerbku lub choroby a możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej”

13.30 -14.30

Prof. dr hab. Wojciech Załuski „Modele odpowiedzialności karnej osób niepoczytalnych”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2 grudnia 2017

Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie – sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, 2 grudnia 2017 r., Instytut Filozofii UJ w Krakowie.

Plan wystąpień

BLOK 1: 10.00 – 12.10

10.00-10.25 prof. dr hab. Romuald Krajewski (Naczelna Izba Lekarska) – „Zasady obowiązujące lekarzy w relacjach z pacjentami odmawiającymi skutecznego leczenia lub profilaktyki”

10.25-10.50 dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Kierownik Pracowni Epidemiologii VPD, Zakład Epidemiologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) – „Odmowa zgody na szczepienia postrzegana oczami epidemiologa”

10.50 -11.15 dr hab. Joanna Haberko (UAM) – „Uprawnienia rodziców do decydowania o istotnych sprawach dziecka a obowiązek szczepień”

11.15-11.40 dr Dobrochna Bach Golecka (UW) – „Regulacje profilaktycznych szczepień ochronnych w prawie międzynarodowym oraz w prawie Unii Europejskiej”;

11.40-12.10 – 30 minut dyskusji podsumowującej

12.10-13.30 Przerwa kawowa

BLOK 2: 13.30-15.15

13.30-13.55 dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil (UJ) – „Prawnokarne aspekty odmowy zgody na szczepienie”

13.55-14.20 dr Tomasz Żuradzki (UJ) – „Kognitywne mechanizmy odrzucania konsensusu naukowego: przypadek szczepień”

14.20-14.45 dr hab. Marek Czarkowski (WUM) – „Dopuszczalność stosowania obowiązkowych szczepień ochronnych”

14.45-15.15 – 30 minut dyskusji podsumowującej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

11 listopada 2016

Ogólnopolska konferencja pt. "Wokół równości w opiece zdrowotnej" została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

12 grudnia 2015

Sympozjum pt. "O etycznych problemach demencji" zostało zorganizowane w Krakowie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

5-6 czerwca 2014

Ogólnopolska konferencja pt. "Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna" została zorganizowana w Lublinie w ramach projektu Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, współorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

11-12 grudnia 2010

Konferencja pt. "Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej" została zorganizowana w Krakowie we współpracy z Instytutem Filozofii UJ jako część projektu edukacyjnego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Edukacja Rozwojowa 2010.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

4 grudnia 2010

Konferencja pt. "Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych?" została zorganizowana w Warszawie we we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki NRL.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

18-20 czerwca 2010

Internetowa konferencja naukowa pt. "Etyka dla zawodów – jaka i dla kogo?" została zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

26 września 2009

Sympozjum pt. "Konflikty między opinią lekarza i wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne?" zostało zorganizowane w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

25 października 2008

Sympozjum pt. "Jakiej reformy prawa bioetycznego Polacy potrzebują?" zostało zorganizowane w Krakowie we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

29-31sierpnia 2008

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Etyczne i prawne granice badań naukowych" została zorganizowana w Krakowie we współpracy z Instytutem Filozofii UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

25-27 maja 2007

Konferencja internetowa pt. "Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej" odbyła się na forum Internetowym Serwisu Filozoficznego „Diametros” i była zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ oraz Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

Link do archiwum konferencji