Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Logo UE & ERC

 

Baza danych INCET

Regularnie wzbogacana baza kazusów oraz bogaty zasób informacji dotyczący różnych działów etyki, m.in.:

Bioetyka/Wprowadzenie
Bioetyka/Etyka medyczna
Bioetyka w biotechnologii
Etyka ekologiczna

Polecane publikacje

Włodzimierz Galewicz, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018

Włodzimierz Galewicz, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018

Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2016.

Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2016.

W. Galewicz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Universitas, Kraków 2013.

W. Galewicz, Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Universitas, Kraków 2013.

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Międzynarodowa konferencja 'Evidence in Law and Ethics' (ELE2019)

4-5 April 2019

The Institute of Philosophy, the Department of Legal Theory, the Centre for Law, Language and Philosophy, and the Interdisciplinary Centre for Ethics at the Jagiellonian University organize the workshop on “Evidence in Law and Ethics” to be held on the 4-5th April 2019 in Kraków.

Keynote speakers:

Christian Dahlman (Lund)

Martin Smith (Edinburgh)

Topics:

  • Epistemic risk and the role of non-epistemic values in ethical and legal evidential reasoning.
  • Reasonable doubt, higher-order evidence, statistical evidence, evidentiary thresholds in law and ethics.
  • Models of evidential reasoning, standards of proof, and evidence-based heuristics in law and ethics.
  • The concept of testimony in ethical vs legal contexts.
  • Epistemology of legal (esp. court) disagreement.
  • The ethics of belief of laymen, experts, lawyers and the judicial system.

Venue: Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration

ul. Bracka 12, Kraków (Sale Reprezentacyjne)


WORKSHOP PROGRAMME

4 IV 2019 (Thursday) – DAY ONE

9:30-10:00  – Coffee, registration

10:00 – Workshop opening

10:10-11:10

Christian Dahlman (Lund) „Naked Statistical Evidence and the Futility of Lawful Conduct”

11:10-11:30 Coffee break

11:30-13:00 – Session I

Amit Pundik (Tel Aviv) „Predictive Evidence and Unpredictable Freedom”

Maciej Dybowski, Weronika Dzięgielewska & Wojciech Rzepiński (Poznań) „Reclaiming Evidence – On Exchanging Reasons in Legal Practice”

Piotr Bystranowski, Bartosz Janik, Maciej Próchnicki (Kraków) „Certainty and punishment. An empirical study on the dimensions of evidence”

13:00-14:30 Lunch break

14:30-16:30 – Session II

Marcin Romanowicz (Warszawa) „Forensic Neuropsychology: Are We There Finally?”

Julia Wesołowska (Kraków) „The Theory of Mind of Law. The Interpretation of Scientific Evidence in the Courtroom”

Felix Bräuer & Kevin Baum (Saarlandes) „Trusting Artificial Experts”

Timothy Madigan (Rochester, NY) „W.K. Clifford and “The Ethics of Belief”: Then and Now”


5 IV 2019 (Friday) – DAY TWO

10.00-10.10 Coffee

10:10-11:10

Martin Smith (Edinburgh) „Accuracy, Proof and the Right Against Wrongful Conviction”

11:10-11:30 Coffee break

11:30-12:30 – Session III

Eva Schmidt (Zurich), Andreas Sesing (Saarland), Maximilian Köhl (Saarland) „Bare Statistical Evidence and the Legitimacy of Software-Based Judicial Decisions”

Marvin Backes (St Andrews) „There is No Epistemic Mileage in Legal Cases”

12:30 -14:00 Lunch break

14:00-15:30 – Session IV

Marcin Waligóra (Kraków) „How evidence shape research ethics. A case of pediatric oncology”

Tomasz Herok (Lancaster) „If intuitions are used as evidence in ethics, why are so many of its claims counter-intuitive? The case of ‚after-birth abortion'”.

Tomasz Żuradzki (Kraków) „Reporting Incidental Findings under Uncertainty”

15:30-16:00 Farewell

 

We invite you to take a look at the book of abstracts

Registration: There is NO registration for this event. The event is open to the general public. However, if you wish to attend, please send a short notice to organizers.

Organizers: Adam Dyrda (adam.dyrda@uj.edu.pl) and Tomasz Żuradzki (t.zuradzki@uj.edu.pl).
Any inquiries about the workshop should be directed to both organizers with the subject line containing “Evidence in Law and Ethics”.

Sponsors: The workshop has received funding from the Ministry of Science and Higher Education in Poland – National Programme for the Development of Humanities (grant agreement N0 0068/NPRH4/H2b/83/2016) and from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 805498)​.

 

 

 

Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej

W dniach 8-9 marca 2019 r. w Krakowie odbędzie się sympozjum pt. „Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej” organizowane przez Instytut Filozofii UJ i Polskie Towarzystwo Bioetyczne. Planowana konferencja ma być sposobnością do przedyskutowania problemów, jakie z punktu widzenia medycyny, prawa i etyki nasuwają wytyczne dotyczące praktyki medycznej, a w szczególności rekomendacje i stanowiska formułowane przez polskie towarzystwa lekarskie.


Sympozjum „Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej” zostanie sfinansowane ze środków dostępnych w ramach projektu badawczego „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” nr 2013/08/A/HS1/00079. Będzie ono współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu! Obrady będą miały miejsce w sali im. Romana Ingardena (nr 25) w Instytucie Filozofii UJ na ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.


Program

8 III Piątek (14.30 – 19.30)

14.45-15.30 – prof. dr hab. Olga Haus „«Incidental findings» w diagnostycznych badaniach genetycznych. O czym i jak informować pacjentów?”

15.30-16.45 – prof. dr hab. Maciej Małecki „Dylematy procesu tworzenia wytycznych medycznych – refleksje uczestnika”

16.45-17.30 – prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz „O normatywnym statusie wytycznych praktyki medycznej”

17.30-17.45 – przerwa kawowa

17.45-18.30 – dr Wiktoria Leśniak „Siła zalecenia a preferencje autorów wytycznych. Czy metodologia GRADE pomaga użytkownikom w interpretacji?”

18.30-19.15 – prof. dr hab. Joanna Haberko „Standardy wykonywania zawodu w ramach procedur medycznie wspomaganej prokreacji”

9 III Sobota (10.30-15.30)

10.45-11.30 – prof. dr hab. Jan Dobrogowski „Perspektywy medycyny bólu standardy jakości leczenia”

11.30-12.15 – dr Paweł Skuczyński „Wytyczne praktyki jako autonomiczna regulacja oparta na wiedzy między prawem i moralnością”

12.15-13.00 – dr Tomasz Widłak „Zgodność z wiedzą medyczną jako przesłanka prawnej oceny działań lekarskich”

13.00-13.30 – przerwa kawowa

13.30-14.15 – prof. dr hab. Romuald Bohatyrewicz „Rozpoznanie nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów – kontrowersje”

14.15-15.00 – prokurator Anna Filipek-Woźniak „Rezygnacja z terapii daremnej i rozpoznanie nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów. Perspektywa prokuratora”

 

Choroba i odpowiedzialność 

Tytuł konferencji „Choroba i odpowiedzialność“ obejmuje dwa główne kręgi tematyczne. Pierwszym z nich będzie zespół pytań związanych z odpowiedzialnością za chorobę: czy jesteśmy w jakimś stopniu odpowiedzialni za swoje zachowania i stany zdrowotne, a jeżeli tak, to czy powinniśmy być za nie także w jakiś sposób pociągani do odpowiedzialności. Drugi krąg tematyczny, któremu będzie poświęcona konferencja, dotyczy natomiast raczej odpowiedzialności w chorobie: czy i w jakim stopniu osoba chora, np. cierpiąca na takie lub inne zaburzenia psychiczna, ponosi odpowiedzialność i może być pociągana do odpowiedzialności za to, jak zachowuje się w swojej chorobie, a często także na skutek choroby. Dwa wyróżnione tematy często łączą się z sobą – jak choćby, gdy zastanawiamy się nad moralną lub prawną odpowiedzialnością osób uzależnionych – ale mogą też występować osobno. Zależałoby nam na tym, aby każdy z nich został naświetlony z różnych dopełniających się punktów widzenia: etycznego, prawnego, medycznego i psychologicznego.

Sympozjum „Choroba i odpowiedzialność”, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ, ma być okazją do takiej interdyscyplinarnej dyskusji. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu! Obrady będą miały miejsce w sali im. Romana Ingardena (nr 25) w Instytucie Filozofii UJ na ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Z niektórymi tekstami konferencyjnymi można zapoznać się w bazie danych INCET.

PROGRAM

7 XII Piątek (14.30 – 19.30)

14.30 – otwarcie sympozjum

14.45-15.45

Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro „Czy (i kiedy) choroba może być dobrem?”

15.45-16.45

Prof. dr hab. Dominika Dudek „Odpowiedzialność moralna – refleksje psychiatry”

16.45-17.00

Wystąpienie mgr Anny Liberadzkiej, działaczki Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”

17.00-17.30 – przerwa kawowa

17.30-18.30

Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk „Życie w ramach choroby w perspektywie socjologicznej”

18.30-19.30

Dr Ewa Habzda-Siwek  „Choroba jako współodpowiedzialność lekarza i pacjenta”

8 XII Sobota (10.00-14.30)

10.00-11.00

Prof. dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz “Homo patiens. Po drugiej stronie słowa”

11.00-12.00

Dr hab. Anna Golonka „Poczytalność sprawcy czynu zabronionego w kontekście trudności związanych z oceną wybranych stanów atypowych”

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-13.30

Prof. dr hab. Piotr Kardas „Zachowania nadmiernie ryzykowne i samonarażenie na niebezpieczeństwo uszczerbku lub choroby a możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej”

13.30 -14.30

Prof. dr hab. Wojciech Załuski „Modele odpowiedzialności karnej osób niepoczytalnych


Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie – sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, 2 grudnia 2017 r., Instytut Filozofii UJ w Krakowie.

Plan wystąpień

BLOK 1: 10.00 – 12.10

10.00-10.25 prof. dr hab. Romuald Krajewski (Naczelna Izba Lekarska) – „Zasady obowiązujące lekarzy w relacjach z pacjentami odmawiającymi skutecznego leczenia lub profilaktyki”

10.25-10.50 dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Kierownik Pracowni Epidemiologii VPD, Zakład Epidemiologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) – „Odmowa zgody na szczepienia postrzegana oczami epidemiologa”

10.50 -11.15 dr hab. Joanna Haberko (UAM) – „Uprawnienia rodziców do decydowania o istotnych sprawach dziecka a obowiązek szczepień”

11.15-11.40 dr Dobrochna Bach Golecka (UW) – „Regulacje profilaktycznych szczepień ochronnych w prawie międzynarodowym oraz w prawie Unii Europejskiej”;

11.40-12.10 – 30 minut dyskusji podsumowującej

12.10-13.30 Przerwa kawowa

BLOK 2: 13.30-15.15

13.30-13.55 dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil (UJ) – „Prawnokarne aspekty odmowy zgody na szczepienie”

13.55-14.20 dr Tomasz Żuradzki (UJ) – „Kognitywne mechanizmy odrzucania konsensusu naukowego: przypadek szczepień”

14.20-14.45 dr hab. Marek Czarkowski (WUM) – „Dopuszczalność stosowania obowiązkowych szczepień ochronnych”

14.45-15.15 – 30 minut dyskusji podsumowującej


11 listopada 2016 w Krakowie: Wokół równości w opiece zdrowotnej, ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

12 grudnia 2015 w Krakowie: sympozjum  O etycznych problemach demencji.

5-6 czerwca 2014 w Lublinie: Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna, ogólnopolska konferencja naukowa w ramach projektu Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, współorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne.

11-12 grudnia 2010 w Krakowie: Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej – konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ jako część projektu edukacyjnego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Edukacja Rozwojowa 2010.

4 grudnia 2010 w Warszawie: Jak zapewnić etyczną realizację badań biomedycznych? – konferencja zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki NRL.

18-20 czerwca 2010: Etyka dla zawodów – jaka i dla kogo? – internetowa konferencja naukowa, zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ.

26 września 2009 r. w Krakowie: Konflikty między opinią lekarza i wolą pacjenta – czy są nam potrzebne szpitalne komisje etyczne? – sympozjum organizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ.

25 października 2008 r. w Krakowie: Jakiej reformy prawa bioetycznego Polacy potrzebują? – sympozjum zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

29-31 sierpnia 2008 r. w Krakowie: Etyczne i prawne granice badań naukowych – ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym.

25-27 maja 2007: Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej – konferencja internetowa na forum Internetowego Serwisu Filozoficznego „Diametros” zorganizowana we współpracy z Instytutem Filozofii UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym.