Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta pracy dla studentek i studentów w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w projekcie ERC

W związku z realizacją projektu pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions (BIOUNCERTAINTY), który jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza studentki i studentów I lub II stopnia filozofii, kognitywistyki lub etyki, studiujących w Instytucie Filozofii […]

W związku z realizacją projektu pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions (BIOUNCERTAINTY), który jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza studentki i studentów I lub II stopnia filozofii, kognitywistyki lub etyki, studiujących w Instytucie Filozofii UJ, do ubiegania się o pracę. Do zadań osoby zatrudnionej w projekcie będzie należała pomoc m.in. w wyszukiwaniu materiałów naukowych, organizowaniu wydarzeń naukowych lub popularnonaukowych, upowszechnianiu informacji o projekcie (w tym prowadzeniu stron internetowych związanych z realizacją projektu), administrowaniu projektem.

Wymagania:

– zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, filozofia polityczna, psychologia moralności itp.),
– gotowość do poszerzania swojej wiedzy, także poza tematy filozoficzne,
– zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, otwartość, pomysłowość,
– zdolność precyzyjnego wyrażania poglądów w mowie i piśmie,
– znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym poprawną i dokładną komunikację pisemną i ustną na tematy administracyjno-organizacyjne.

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę: ok. 3100 zł brutto miesięcznie w przypadku 1/2 etatu lub 1550 zł brutto miesięcznie w przypadku 1/4 etatu,
– pierwsza umowa będzie zawarta począwszy od 1 lutego 2019 r. na semestr z możliwością przedłużenia na kolejne semestry,
– praca w przyjaznej atmosferze w elastycznych godzinach, uwzględniająca priorytety związane ze studiowaniem i/lub pisaniem pracy magisterskiej,
– zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2018 r. na adres t.zuradzki@uj.edu.pl (w tytule e-maila proszę napisać: ERC – praca dla studenta), w załączniku proszę przesłać:

1) Krótki list motywacyjny opisujący własne zainteresowania naukowe i wyjaśniający motywację do pracy w tym projekcie (w liście można wymienić ew. dokonania naukowe lub organizacyjne, np. publikacje, wystąpienia na konferencjach studenckich, przynależność do kół studenckich  itp.), nie więcej niż 2 strony A4.
2) Średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (nie dotyczy osób na I roku studiów I stopnia).
3) Esej o tematyce filozoficznej (może to być esej zaliczeniowy na jakieś zajęcia).
4) Skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego (lub skan wpisu do indeksu poświadczającego zdanie uniwersyteckiego egzaminu językowego na określonym poziomie).
W listopadzie lub grudniu 2018 r. z wybranymi kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne (w języku polskim).

Streszczenie projektu dostępne jest tu:

 
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”:
http://filozofiawpraktyce.pl/

Projekt pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions (BIOUNCERTAINTY) jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018. Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Żuradzki.

Logo UE & ERC

Polecamy również
28 stycznia 2021: Seminarium badawcze online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
28 stycznia 2021: Seminarium badawcze online - Alex Broadbent (University of Johannesburg): Robo-epidemiology: Machine learning, causal inference and public health
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
Synthese: Call for Papers - 'Evidence in Law and Ethics'
22 kwietnia 2021: Seminarium badawcze online - Christian Tarsney (Uniwersytet Oksfordzki): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
22 kwietnia 2021: Seminarium badawcze online - Christian Tarsney (Uniwersytet Oksfordzki): Non-Additive Axiologies in Large Worlds
11 marca 2021: Seminarium badawcze online - Michał Klincewicz (Uniwersytet w Tilburgu / Uniwersytet Jagielloński): Consequences of unexplainable machine learning for the notions of a trusted doctor and patient autonomy
11 marca 2021: Seminarium badawcze online - Michał Klincewicz (Uniwersytet w Tilburgu / Uniwersytet Jagielloński): Consequences of unexplainable machine learning for the notions of a trusted doctor and patient autonomy