Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

INCET logo

Web Content Display Web Content Display

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Web Content Display Web Content Display

Discussions concerning abortion and moral status of human fetus

Discussions concerning abortion and moral status of human fetus

Overview of the most interesting books, anthologies and articles concerning philosophical and ethical problems of abortion and moral status of human fetus.

Galewicz, W. (ed.) (2010). Antologia Bioetyki, Vol. 2: Początki Życia ludzkiego. Kraków: Universitas;

Link do sklepu.

Wstęp do Antologii Bioetyki: Galewicz, W. (2011). Spór o przerywanie ciąży. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;

Link do wstępu w wersji online.

 

Drugi tom Antologii Bioetyki pod redakcją Profesora Włodzimierza Galewicza zawiera wybór klasycznych tekstów poświęconych początkom ludzkiego życia. Z punktu widzenia prowadzonych dziś dyskusji, na szczególną uwagę zasługują trzy bloki tematyczne:

 

1. STATUS LUDZKIEGO ZARODKA I PŁODU

Richard Wasserstrom, Status płodu

Carson Strong, Moralny status preembrionów, embrionów, płodów i noworodków

Bonnie Steinbock, Czy pozbawianie życia ludzkich zarodków jest zgodne z moralnością?

 

2. ABORCJA

John T. Noonan, Jr., Niemal absolutna wartość w historii

Judith Jarvis Thomson, Obrona aborcji

Michael Tooley, Aborcja i zabijanie noworodków

Mary Anne Warren, O moralnym i prawnym statusie aborcji

Don Marquis, Dlaczego aborcja jest niemoralna

 

3. CZY MOŻNA WYRZĄDZIĆ KRZYWDĘ DAJĄC ŻYCIE?

Ronald M. Green, Autonomia rodziców a obowiązek niewyrządzania genetycznej szkody swoim dzieciom

Allen Buchanan, Dan W. Brock, Norman Daniels, Daniel Wikler, Wolność reprodukcyjna i zapobieganie szkodzie

Carson Strong, O wyrządzaniu szkody przez poczęcie: przegląd błędnych koncepcji i nowa analiza

American Journal of Bioethics

Bioethics

Mind

The Journal of Medicine and Philosophy

Journal of Applied Philosophy

Philosophy of Science

Theoretical Medicine and Bioethics

Journal of Practical Ethics

Ethics

Social Science & Medicine

Diametros

USA

 • Araszkiewicz, M. (2010). Beal przeciwko Doe. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Araszkiewicz, M. (2010). City of Akron v. Akron Center of Reproductive Health, Inc. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Araszkiewicz, M. (2010). Doe przeciwko Bolton. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Araszkiewicz, M. (2010). Harris przeciwko McRae. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Araszkiewicz, M. (2010). Legalne blokowanie dostępu do klinik aborcyjnych. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku

 • Araszkiewicz, M. (2010). Maher przeciwko Roe. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Araszkiewicz, M. (2010). „Planned Parenthood” przeciwko Danforth. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Araszkiewicz, M. (2010). Przerwanie ciąży nieletniej ciężarnej. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Araszkiewicz, M. (2010). Roe przeciwko Wade. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Kuniński, M. (2009). Terroryzm antyaborcyjny. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Szewczyk, K. (2014). Pemberton przeciwko Tallahassee Memorial Regional Medical. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Szewczyk, K. (2014). Na rzecz płodu Boy Doe. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Szewczyk, K. (2014). Kazus Angeli Carder. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

Wielka Brytania

 • Szewczyk, K. (2014). Kazus Janaway przeciwko Salford Health Authority. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Szewczyk, K. (2014). Sprawa położnych Mary Teresy Doogan i Concepty Wood. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

Polska

 • Szewczyk, K. (2013). Sprawa P. i S. przeciwko Polsce. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

 • Szewczyk, K. (2012). Tysiąc przeciwko Polsce. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ: Opis przypadku

  Żelichowski, M. (2012). Tysiąc przeciwko Polsce. Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ: Komentarz
  (Tekst przygotowany na zlecenie i zamieszczony za zezwoleniem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu);

Web Content Display Web Content Display