Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'>BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ  (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)

W związku z realizacją projektu "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions" (BIOUNCERTAINTY) finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności, filozofia nauki itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • co najmniej jedna publikacja (zaakceptowana do druku lub opublikowana) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,
  • zdolności organizacyjne, samodzielność badawcza, odpowiedzialność, punktualność,
  • znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).


Pytania dotyczące konkursu:
- dotyczące kwestii formalnych: Katarzyna Kubica-Oroń (CAWP) - katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl; +48 12 663 30 08. 
- dotyczące kwestii merytorycznych: Tomasz Żuradzki (kierownik projektu) - t.zuradzki@uj.edu.pl​

Kandydaci przystępujący do konkursu mogą złożyć dokumenty w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ, ul. Czapskich 4, pok. 118, 31-110 Kraków, lub przesłać na adres incet@uj.edu.pl .

Informacja o konkursie w BIP.

Informacja o konkursie w Euraxess.

Informacja o konkursie w PhilJobs.

Termin rozpoczęcia konkursu: 11 lutego 2020.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 maja 2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.


Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o konkursie - adiunkt [PL]
Polecamy również
logo UJ z napisem w języku angielskim

Postdoctoral researcher position at the Interdisciplinary Centre for Ethics (INCET)

Logo uj

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (INCET)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego Interdyscyplinarnego Centrum Etyki

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie <span lang='en'> BIOUNCERTAINTY </span>w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ