Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Celem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET) jest organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej i popularyzatorskiej w zakresie etyki. W szczególności interesują nas problemy bioetyczne, zarówno te klasyczne (np. dotyczące początku i końca życia ludzkiego, transplantacji, alokacji zasobów czy podejmowania decyzji klinicznych), jak te wynikające z najnowszych postępów oraz wyzwań naukowych, technologicznych, czy społecznych (np. dotyczące regulowania badań naukowych, inżynierii genetycznej, udoskonalenia człowieka, nowych technologii medycznych i reprodukcyjnych, zapobiegania chorobom zakaźnym, medycyny prewencyjnej, wykorzystania sztucznej inteligencji, algorytmów i "big data" w medycynie, wyzwań związanych z mulikulturalizmem lub zmianami klimatu).

W naszych badaniach stosujemy interdyscyplinarne podejście łączące filozoficzną etykę z innymi dyscyplinami (psychologia, medycyna, nauki prawne, ekonomia). Wykorzystujemy zarówno metody typowe dla nauk humanistycznych (analiza pojęciowa, studia przypadków) jaki i empiryczne charakterystyczne dla nauk społecznych (eksperymenty behawioralne, analiza korpusowa, modelowanie tematyczne).

Centrum jest jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Filozoficznego UJ i blisko współpracuje z Instytutem Filozofii UJ, ale pod względem merytorycznym i personalnym ma charakter międzywydziałowy, a w skład zarządzającego nim naukowego Kolegium wchodzą przedstawiciele kilku wydziałów UJ. Centrum zostało utworzone na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku. Pomysłodawcą i kierownikiem INCET w latach 2007-2016 był prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz. Od 1 października 2016 r. pracami Centrum kieruje dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ. INCET prowadzi bazę danych dostępną w Repozytorium UJ, a także jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” (ISSN 2451-3962).