Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyskusje wokół statusu płodu ludzkiego i aborcji

Dyskusje wokół statusu płodu ludzkiego i aborcji

Przegląd wybranych, najciekawszych książek, antologii i artykułów naukowych z zakresu filozofii i etyki dotyczących problemu statusu płodu ludzkiego i aborcji.

Antologia Bioetyki

Galewicz W. (red.) (2010), Antologia Bioetyki, Tom 2: Początki Życia ludzkiego, Kraków: Universitas;

Link do sklepu.

Wstęp do Antologii Bioetyki: Galewicz W. (2011), Spór o przerywanie ciąży, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;

Link do wstępu w wersji online.

 

Drugi tom Antologii Bioetyki pod redakcją Profesora Włodzimierza Galewicza zawiera wybór klasycznych tekstów poświęconych początkom ludzkiego życia. Z punktu widzenia prowadzonych dziś dyskusji, na szczególną uwagę zasługują trzy bloki tematyczne:

 

1. STATUS LUDZKIEGO ZARODKA I PŁODU

Richard Wasserstrom, Status płodu

Carson Strong, Moralny status preembrionów, embrionów, płodów i noworodków

Bonnie Steinbock, Czy pozbawianie życia ludzkich zarodków jest zgodne z moralnością?

 

2. ABORCJA

John T. Noonan, Jr., Niemal absolutna wartość w historii

Judith Jarvis Thomson, Obrona aborcji

Michael Tooley, Aborcja i zabijanie noworodków

Mary Anne Warren, O moralnym i prawnym statusie aborcji

Don Marquis, Dlaczego aborcja jest niemoralna

 

3. CZY MOŻNA WYRZĄDZIĆ KRZYWDĘ DAJĄC ŻYCIE?

Ronald M. Green, Autonomia rodziców a obowiązek niewyrządzania genetycznej szkody swoim dzieciom

Allen Buchanan, Dan W. Brock, Norman Daniels, Daniel Wikler, Wolność reprodukcyjna i zapobieganie szkodzie

Carson Strong, O wyrządzaniu szkody przez poczęcie: przegląd błędnych koncepcji i nowa analiza

Książki

Artykuły naukowe

American Journal of Bioethics

Bioethics

Mind

The Journal of Medicine and Philosophy

Journal of Applied Philosophy

Journal of Practical Ethics

Ethics

Social Science & Medicine

Diametros

Artykuły popularnonaukowe

Kazusy z bazy Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ

USA

 • Araszkiewicz M. (2010), Beal przeciwko Doe, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Araszkiewicz M. (2010), City of Akron v. Akron Center of Reproductive Health, Inc., Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Araszkiewicz M. (2010), Doe przeciwko Bolton, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Araszkiewicz M. (2010), Harris przeciwko McRae, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Araszkiewicz M. (2010), Legalne blokowanie dostępu do klinik aborcyjnych, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
   
 • Araszkiewicz M. (2010), Maher przeciwko Roe, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Araszkiewicz M. (2010), „Planned Parenthood” przeciwko Danforth, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Araszkiewicz M. (2010), Przerwanie ciąży nieletniej ciężarnej, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Araszkiewicz M. (2010), Roe przeciwko Wade, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Kuniński M. (2009), Terroryzm antyaborcyjny, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Szewczyk K. (2014), Pemberton przeciwko Tallahassee Memorial Regional Medical, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Szewczyk K. (2014), Na rzecz płodu Boy Doe, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Szewczyk K. (2014), Kazus Angeli Carder, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

Wielka Brytania

 • Szewczyk K. (2014), Kazus Janaway przeciwko Salford Health Authority, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Szewczyk K. (2014), Sprawa położnych Mary Teresy Doogan i Concepty Wood, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz

Polska

 • Szewczyk K. (2013), Sprawa P. i S. przeciwko Polsce, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Opis przypadku
  Komentarz
   
 • Szewczyk K. (2012), Tysiąc przeciwko Polsce – opis przypadku, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ;
  Żelichowski M. (2012), Tysiąc przeciwko Polsce – komentarz, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (Tekst przygotowany na zlecenie i zamieszczony za zezwoleniem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu);