Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Wybrane artykuły naukowe

[Publikacje afiliowane przy Instytucie Filozofii]
 

Wybrane publikacje pracowników INCET: 

T. Żuradzki (2020), Decyzje w sytuacjach niepewności normatywnej,"Przegląd Filozoficzny" 114: 53-72 DOI: 10.24425/pfns.2020.133137

T. Żuradzki (2020), The Fifth Face of Fair Subject Selection: Population Grouping, American Journal of Bioethics 20 (2): 41-43.

Maziarz, M., Mróz, R. (2020). Response to Henschen: Causal pluralism in economics. Journal of Economic Methodology. Latest Articles: DOI: 10.1080/1350178X.2019.1675897

T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid-in-Dying for Psychiatric Patients, American Journal of Bioethics 10(19):54-56

​T. Żuradzki, P.G. Nowak (2019), Withdrawal Aversion as a Useful Heuristic for Critical Care Decisions, American Journal of Bioethics 19(3):36-38

Nowak, P.G. (2018), Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – Kwestie regulacyjne [Donation after circulatory determination of death. About the precedence of neurological criterion of death over circulatory criterion – Regulatory issues], Analiza i Egzystencja 42: 35-53

Nowak, P.G. (2018), Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – Kwestie filozoficzne [Donation after circulatory determination of death. About the precedence of neurological criterion of death over circulatory criterion – Philosophical issues], Analiza i Egzystencja 42: 55-71

Ciszewski, W. (2018), Nonconsequential conception of neutrality, in: Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives; V. Klappstein, M. Dybowski (eds.), Springer: 119-136.

Nowak, P.G. (2018), Brain death as irreversible loss of a human’s moral status, Ethics and Bioethics (in Central Europe) 8(3-4): 167-178

T. Żuradzki (2018), The normative significance of identifiability, „Ethics and Information Technology”, doi: https://doi.org/10.1007/s10676-018-9487-z

W. Ciszewski, T. Żuradzki (2018), Conscientious refusal of abortion in life-threatening emergency ​circumstances and contested judgments of conscience, „American Journal of Bioethics” 18 (7): 62-64

W. Galewicz (2017), Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci?, „Roczniki Filozoficzne” 65 (4): 5-22

J.K. Malinowska, T. Żuradzki (2017), The practical implications of the new metaphysics of race for a post-racial medicine: biomedical research methodology, institutional requirements, patient-physician relations, „American Journal of Bioethics” 17 (9): 61-63

T. Żuradzki (2017), The saving/creating distinction and the axiology of the cost-benefit approach to neonatal medicine, „American Journal of Bioethics”  17 (8): 29-31

W. Galewicz (2017), O normatywistycznej koncepcji choroby, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 46 (1): 151-166

O. Dryla (2017), O pojęciu choroby genetycznej, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 46 (1): 167-182

A. Głos (2017), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada solidarności i równości, „Diametros” 51: 28–47

K. Marchewka (2017), Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna, „Diametros” 51: 48–64

P.G. Nowak (2017), Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów, „Diametros” 51: 65–89

T. Żuradzki (2017), Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych, „Diametros” 51: 113-36

W. Galewicz (2016), Dobro dla kogoś i dobro dla świata, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 97 (1): 33-44

T. Żuradzki, K. Marchewka (2016), Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death, „American Journal of Bioethics”, 16 (11): 35-37

P.G. Nowak (2016), Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznch kryteriów śmierci, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 98 (2): 199-212

A. Głos (2016), Solidarity in Healthcare – the Challenge of Dementia, „Diametros” 49: 1-26

T. Żuradzki (2016), Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze, „Diametros” 47: 98-128

M. Juzaszek (2016), Normativity of moral intuitions in the Social Intuitionist Model, [w:] Dual-Process Theories in Moral Psychology. Interdisciplinary Approaches to Theoretical, Empirical and Practical Considerations, B. Cordula (red.), Springer, Wiesbaden: 57-76

T. Żuradzki (2015), The preference toward identified victims and rescue duties, „American Journal of Bioethics” 15 (2): 25-27

A. Głos (2015), Solidarity in the legal frames, “Diametros” 44: 204-222

P.G. Nowak (2015), Pobieranie narządów od zmarłych. Ocena porównawcza polskiej regulacji braku sprzeciwu oraz Systemu Aktywnej Rejestracji Dawców, „Prawo i Medycyna” 60 (3): 140-144

A. Głos (2015), Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej, „Diametros” 45: 82-106

T. Żuradzki (2014), The moral uncertainty in bioethical argumentation: the new understanding of the ‘pro-life’ view on early human embryos, „Theoretical Medicine and Bioethics” 35 (6): 441-457

T. Żuradzki (2014), Preimplantation genetic diagnosis and rational choice under risk or uncertainty, „Journal of Medical Ethics” 40 (11): 774-778

T. Żuradzki (2014), A situation of ethical limbo and preimplantation genetic diagnosis, „Journal of Medical Ethics” 40 (11): 780-781

T. Żuradzki (2014), Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej, „Diametros” 42: 204–226

O. Dryla (2014), Informacyjny aspekt testów genetycznych – przegląd zagadnień, „Diametros” 42: 29-56

W. Galewicz (2014), Zdrowie jako prawo człowieka, „Diametros” 42: 57-82

A. Głos (2014), Solidarność we współczesnej bioetyce – klasyczne problemy, nowe wyzwania, „Diametros” 42: 83-105

M. Juzaszek (2014), Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej z perspektywy różnych koncepcji liberalnego egalitaryzmu, „Diametros” 42: 106-123

K. Marchewka (2014), Etyka w psychoterapii, „Diametros” 42: 124-149

P.G. Nowak (2014), Problemy etyczne transplantologii. Perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu, „Diametros” 42: 150-177

T. Żuradzki (2013), Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 85 (1): 31-46

Książki

W. Galewicz (2019), Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa, [Responsibility and Justice in Aristotle’s’ Ethics], Wydawnictwo Antyk.

Dryla, O. (2018), Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny [The concept of enhancement in disputes about the aims of medicine], Jagiellonian University Press.

Galewicz, W. (2018), Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej [Goodness and Justice in Healthcare], Jagiellonian University Press.

Nowak, P.G. (2018), Etyka, śmierć i transplantacje [Ethics, Death and Transplantations], Jagiellonian University Press.

W. Galewicz (2013), Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, Wydawnictwo UJ, Kraków

T. Żuradzki (2012), Internalizm i eksternalizm w metaetyce, Wydawnictwo UJ, Kraków

Antologie

Galewicz, W. (red.) (2018), Antologia bioetyki, tom 5, Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej. Antologia bioetyki, Universitas, Kraków.

W. Galewicz (red.) (2015), Antologia bioetyki, tom 4, Sprawiedliwość w medycynie, część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, część 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, Universitas, Kraków

W. Galewicz (red.) (2011), Antologia bioetyki, tom 3, Badania z udziałem ludzi, Universitas, Kraków

W. Galewicz (red.) (2010), Antologia bioetyki, tom 2, Początki ludzkiego życia, Universitas, Kraków

W. Galewicz (red.) (2009), Antologia bioetyki, tom 1, Wokół śmierci i umierania, Universitas, Kraków

W. Galewicz (red.) (2010), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych,  Universitas, Kraków

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.) (2009), Etyka wojny. Antologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Tłumaczenia i opracowania edytorskie

Tomasz z Akwinu, Traktat o sprawiedliwości, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2016

Tomasz z Akwinu, Traktat o prawie, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014

Tomasz z Akwinu, Traktat o ludzkim działaniu, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2013

Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011

Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008

Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2005

Bernard Williams, Racje wewnętrzne i zewnętrzne, tłum. T. Żuradzki, "Roczniki Filozoficzne" 67 (1), 231-246