Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Filozofia w Praktyce

Filozofia w Praktyce

Dla wielu ludzi filozofia to śmiertelnie nudna dyscyplina uprawiana przez oderwanych od rzeczywistości szaleńców, którzy często zadają niestosowne do okoliczności pytania. Głównym celem czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” jest obalenie tego stereotypowego wizerunku i pokazanie, że filozofia to fascynująca, żywa i atrakcyjna dyscyplina, zaś od rozstrzygnięć filozoficznych zależą zarówno stanowiska zajmowane w najbardziej kontrowersyjnych sporach współczesnych, jak i decyzje publiczne o olbrzymim znaczeniu finansowym. Popularyzujemy problemy filozoficzne związane przede wszystkim z następującymi zagadnieniami: 1) nowe odkrycia w naukach biomedycznych; 2) medycyna i zdrowie; 3) konflikty zbrojne; 4) ekologia.

Oprócz czasopisma popularnonaukowego prowadzimy także strony w mediach społecznościowych (FacebookTwitter), corocznie organizujemy konkursy na najlepsze prace studenckie, a wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym w latach 2017 i 2019 r. przyznaliśmy Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce”.

Redaktorem naczelnym czasopisma „Filozofia w Praktyce” jest dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ, członkami zespołu redakcyjnego są współpracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (wydawcy portalu i czasopisma): dr hab. Wojciech Ciszewski, dr Maciej Juzaszek, dr Piotr Nowak, Maciej Piwowarski, Bartosz Biskup, Karolina Wiśniowska oraz Izabela Zwiech.

„Filozofia w Praktyce” powstała we wrześniu 2015 r. dzięki finansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 139/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej dr. Tomaszowi Żuradzkiemu w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie działania „FwP” w okresie od 1 września 2015 do 31 października 2016 r. były finansowane z tego źródła. W roku akademickim 2016/2017 „Filozofia w Praktyce” była finansowana ze środków Fundacji PZU (Nagroda Naukowa, konkurs dla studentów, promocja), a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Rozwój 2.b (webmaster). W latach 2017-19 honoraria za teksty dla czasopisma popularnonaukowego „FwP” są finansowane przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ„. Od 2019 r. działalność FwP jest finansowana w ramach projektu BIOUNCERTAINTY (nr 805498) przyznanego dr. Tomaszowi Żuradzkiemu w ramach konkursu Starting Grant przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Osoby lub instytucje, które chciałyby w jakikolwiek sposób wesprzeć realizację naszego projektu prosimy o kontakt drogą elektroniczną.

Teksty proponowane do „Filozofii w Praktyce” powinny być napisane przystępnym językiem zrozumiałem dla ogólnie wykształconego czytelnika, a przy opracowywaniu bibliografii prosimy się kierować wytycznymi dla autorów na stronie czasopisma naukowego „Diametros”.

Wszystkie artykuły są udostępniane na podstawie otwartych licencji prawnoautorskich, Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj: