Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)

[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ  (nowy termin zgłoszeń: 31 maja 2020)

W związku z realizacją projektu "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions" (BIOUNCERTAINTY) finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności, filozofia nauki itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • co najmniej jedna publikacja (zaakceptowana do druku lub opublikowana) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,
  • zdolności organizacyjne, samodzielność badawcza, odpowiedzialność, punktualność,
  • znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).


Pytania dotyczące konkursu:
- dotyczące kwestii formalnych: Katarzyna Kubica-Oroń (CAWP) - katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl; +48 12 663 30 08. 
- dotyczące kwestii merytorycznych: Tomasz Żuradzki (kierownik projektu) - t.zuradzki@uj.edu.pl​

Kandydaci przystępujący do konkursu mogą złożyć dokumenty w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ, ul. Czapskich 4, pok. 118, 31-110 Kraków, lub przesłać na adres incet@uj.edu.pl .

Informacja o konkursie w BIP.

Informacja o konkursie w Euraxess.

Informacja o konkursie w PhilJobs.

Termin rozpoczęcia konkursu: 11 lutego 2020.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 maja 2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.


Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

 

Pliki do pobrania
pdf
Informacja o konkursie - adiunkt [PL]
Polecamy również
[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
[archiwalne] Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie BIOUNCERTAINTY w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ
[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii
[archiwalne] Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii