Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Celem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET) jest organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej i popularyzatorskiej w zakresie etyki. W szczególności interesują nas problemy bioetyczne, zarówno te klasyczne (np. dotyczące początku i końca życia ludzkiego, transplantacji, alokacji zasobów czy podejmowania decyzji klinicznych), jak te wynikające z najnowszych postępów oraz wyzwań naukowych, technologicznych, czy społecznych (np. dotyczące regulowania badań naukowych, inżynierii genetycznej, udoskonalenia człowieka, nowych technologii medycznych i reprodukcyjnych, zapobiegania chorobom zakaźnym, medycyny prewencyjnej, wykorzystania sztucznej inteligencji, algorytmów i "big data" w medycynie, wyzwań związanych z multikulturalizmem lub zmianami klimatu).

W naszych badaniach stosujemy interdyscyplinarne podejście łączące filozoficzną etykę z innymi dyscyplinami (psychologia, medycyna, nauki prawne, ekonomia). Wykorzystujemy zarówno metody typowe dla nauk humanistycznych (analiza pojęciowa, studia przypadków) jaki i empiryczne charakterystyczne dla nauk społecznych (eksperymenty behawioralne, analiza korpusowa, modelowanie tematyczne).

Centrum jest jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Filozoficznego UJ i blisko współpracuje z Instytutem Filozofii UJ, ale pod względem merytorycznym i personalnym ma charakter międzywydziałowy, a w skład zarządzającego nim naukowego Kolegium wchodzą przedstawiciele kilku wydziałów UJ. Centrum zostało utworzone na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku. Pomysłodawcą i kierownikiem INCET w latach 2007-2016 był prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz. Od 1 października 2016 r. pracami Centrum kieruje dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ. INCET prowadzi bazę danych dostępną w Repozytorium UJ, a także jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” (ISSN 2451-3962).

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasza działalność

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron