Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

19 stycznia 2023 – Karolina Wiśniowska – Wpływ populizmu bioetycznego na dopuszczalność przerywania ciąży w Polsce w latach 2015-2022

19 stycznia 2023 – Karolina Wiśniowska – Wpływ populizmu bioetycznego na dopuszczalność przerywania ciąży w Polsce w latach 2015-2022

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza na kolejne otwarte seminarium badawcze! Referat zatytułowany "Wpływ populizmu bioetycznego na dopuszczalność przerywania ciąży w Polsce w latach 2015-2022" wygłosi Karolina Wiśniowska. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 stycznia o godzinie 17:30 w sali 25 przy ul. Grodzkiej 52 oraz za pośrednictwem platformy MS Teams.

Abstrakt

Gideon Lasco definiuje medyczny populizm jako styl polityczny, który upraszcza i spektakularyzuje kryzysy zdrowotne, jednocześnie tworząc podziały między „ludem” a zakaźnymi lub niebezpiecznymi „innymi”. Z tego rodzaju populizmem wiąże się zjawisko paniki moralnej, które polega na przejęciu narracji nad kryzysem przez emocjonalne i często niewspółmierne wypowiedzi populistów wymierzone przeciwko technokratycznej reakcji ekspertów oraz instytucji. Analizy wykorzystania populizmu w zarządzaniu obszarem zdrowia publicznego stanowią cenny wkład w badania nad populizmem, a także spojrzenie poszerzające zakres współczesnej refleksji bioetycznej. W moim wystąpieniu proponuję uwzględnienie szerszego kontekstu medycznego populizmu - populizmu bioetycznego. Populizm bioetyczny, w przeciwieństwie do medycznego, nie wymaga wystąpienia realnego kryzysu zdrowotnego. Aby został wykorzystany, nie musimy mieć do czynienia z nagłą i dramatyczną sytuacją. Pod tym względem, populizm bioetyczny jest o wiele bardziej elastycznym narzędziem w rękach populistów, ponieważ narzucony przez nich temat i retoryka może być używany w debacie publicznej w różnych okolicznościach jako zawsze aktualny. Populizm bioetyczny często odwołuje się do sporu w zakresie wartości, nie tylko w zakresie faktów. Zjawisko to istotnie różni się od debaty bioetycznej. Odmienna jest retoryka oraz cel populistów. W retoryce tej posługują się wizją klarownego, manichejskiego podziału na „dobro” i „zło”, odwołując się przede wszystkim do emocjonalnych i umoralniających obrazów. Zaognienie debaty jest nie tylko nieuniknione, ale również oczekiwane, gdyż populistom nie zależy na osiągnięciu celu w zakresie wprowadzenia pożądanej zmiany prawnej czy nawet kulturowej. Prawdziwym celem jest utrzymywanie i stałe podsycanie konfliktu, wręcz do punktu, w którym osoba prezentująca odmienny pogląd ma stracić w oczach społeczeństwa moralną legitymację do bycia jego częścią. W moim wystąpieniu przedstawię wpływ zjawiska populizmu bioetycznego na debatę oraz zmiany prawne dotyczące prawa do przerywania ciąży w Polsce w latach 2015-2022.
 

Link do spotkania w MS Teams